KPU, kryptopyrrolurie (cryptopyrroluri) vid ADHD, koncentrationssvårigheter och tarmbesvär

KPU, kryptopyrrolurie (cryptopyrroluri) berör förmodligen upp till 10% av befolkningen och förekommer oftare hos kvinnor än hos män. KPU har varit känt sedan 1960-talet men det har aldrig lyfts ordentligt varken inom skolmedicin eller alternativmedicin.
Vad är då KPU, kryptopyrrolurie?
KPU, Kryptopyrrolurie eller Cryptopyrrol (kemiskt: 2,4-dimetyl-3-etylpyrrol) beror på en del av defekt hemoglobinsyntes, vilket i de flesta fall beror på miljöföroreningar och/eller stress. I praktiken ser man även en ärftlig komponent, där större andel zink- och B-vitaminer, särskilt vitamin B6, förbrukas i jämförelse med ”friska” patienter. Sjukdomen kallas vanligtvis för KPU eller HPU (Haemopyrrollactamuria) och kan detekteras i urin. (kontakta oss på tidsbokning@zarahssida.se om du vill veta mer om KPU-test). Vid provtagning har man sett att B6 och zink fälls ut i höga mängder i urinen, vilket förmodligen innebär att man som patient, inte kan använda sig av dem i kroppen, utan de elimineras innan de hunnit göra nytta.

Kronisk zink- och vitamin B-brist kan leda till följande symtom:
Eftersom en patient med KPU förbrukar mer zink och B6 än normala patienter, så kan det uppstå klassiska symtom kopplade till zinkbrist och B-vitaminbrist, såsom minskad förmåga att hantera stress (zink, magnesium och B-vitaminer krävs för stresshantering och förbrukas vid stress), trötthet, koncentrationsbrist, psykiska besvär, ökad stress, håravfall, rygg- och ledvärk, mag- tarmbesvär med mera.
Människor som lider av kryptopyrroluri har ofta problem med kroppens avgiftning och har svårigheter att metabolisera gifter från maten, alkohol och nikotin samt gifter från omgivningen. Detta kan utveckla en mängd olika symtom. Dessa människor anses ofta vara känsliga eller psykosomatiska och multipel kemisk känslighet (CMS) kan i många fall bero på kryptopyrroluri.
Vanligen så kommer en patient med kryptopyrroluri för kroniska gastrointestinala besvär, och nedsatt koncentrationsförmåga och/eller ökad stresskänslighet. Förutom diagnosen kryptopyrroluri återfinns reaktiv hypoglykemi och ofta även höga kvicksilvernivåer.
Det man kan göra förutom att mäta kryptopyrroluri är att komplettera kosten med vitamin B, främst vitamin B6, samt zink i terapeutiska doser. Det är också klokt att  undersöka nivåer av kvicksilver i en hårmineralanalys, för att se om dessa värden kan minskas och på så vis påskynda läkningen.
Kryptopyrroluri hos barn med ADHD
Ökade kryptopyrrolnivåer kan återfinnas hos barn med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) och hos barn med inlärningssvårigheter, nedsatt kortsiktigt minne och dyslexi. Om patienter har svårt att komma ihåg sina drömmar så är det också en indikator på kryptopyrroluri.

Kryptopyrroluri-behandling

Behandling av KPU består av orthomolekylär medicin , dvs mineral och vitaminadministration, antingen oralt, som injektioner eller infusion. Man använder sig även av gastrointestinal behandling för att förbättra näringsupptaget, kostomläggning, minskad exponering av föroreningar samt eliminering av gifter (klokt att ta ett UMT-test som mäter miljögifter och metabolism för att se hur pass höga värden som återfinns)

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om KPU eller om du önskar boka tid för provtagning eller terapi. tidsbokning@zarahssida.se