Kornbetaglukan kan förbättra insulinkänsligheten och minska risk för diabetes

En studie som nyligen utförs, visar att betaglukaner kan minska risk för diabetes. Forskningen baserades på en prospektiv, randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind studie utförd på parallella grupper av 50 friska försökspersoner. Ingen av testpersonerna hade tidigare diagnos av diabetes mellitus. Majoriteten av deltagarna (68 procent) var kvinnor (56 år) med ett body mass index (BMI) på 32 kg/m2. Baslinjen av fasteblodsocker låg på 102 mg / dl.

Studiens försökspersoner fick antingen dryck med betaglukaner eller placebo. Betaglukanerna erhölls antingen i lägre dos (3 g / d) eller högre dos (6 g / d) under 12 veckors tid. Studien visade markanta skillnader mellan de som erhöll betaglukaner och de som erhöll placebo. Studien visar att tillskott av betaglukaner kan sänka och stabilisera blodsockret och på så sätt minska risk för diabetes.
 
Reference:”Reduced viscosity Barley beta-Glucan versus placebo: a randomized controlled trial of the effects on insulin sensitivity for individuals at risk for diabetes mellitus,” Bays H, Frestedt JL, et al, Nutr Metab (Lond), 2011 Aug 16; 8:58. (Address: Frestedt Incorporated, 2708 Vernon Avenue South, Minneapolis, 55416, USA. E-mail: jf@frestedt.com ).

www.rawfood-kost.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.vegetarisk.info
www.astma-guiden.se
www.allergi.biz
www.kolhydrater.org
www.skoldkortel.info
www.somn-skolan.se
www.gravidkost.se
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.smoothie-recept.se