Kom iform till nyår – Minska ner eller undvik burktomater, konventionella äpplen och potatis, odlad fisk, oekologiskt kött och mikropocorn!

Här kommer lite tips för ”ännu” bättre hälsa till nyår samt för att möte det nya året med friska och starka tag.  Jag har även noterat de forskare som är mest framgångsrika inom varje område, om du vill läsa mer och ta del av intressant forskning.

1. Burktomater


Experten: Fredrick vom Saal, PhD, endokrinolog vid University of Missouri som studerar bisfenol-A 

Konservburkar innehåller bisfenol-A, som ett syntetiskt östrogensom har kopplats till sjukdomar och reproduktiva problem vid hjärtsjukdomar, diabetes och fetma. Surhet som är en viktig egenskap hos tomater – orsakeratt BPA kan läcka ut i maten.

Tänk även på att alla oekologiska tomater har latex i skalen, främst för att motverka skadedjur samt för att öka skalets tålighet. Detta innebär att latexallergiker också är allergiska mot tomater. Tomaterna odlas i gödseltråg istället för i marken, vilket ger dem en vattnig smak, ett färglöst utseende och en doft av gödsel. 


2. Majsutfodrat kött

Experten: Joel Salatin, som är delägare i Polyface Gårdar och författare till flertalet böcker om hållbart jordbruk


Boskap är skapade för att äta gräs och inte spannmål, på samma sätt som att vi människor inte är skapade för att äta gräs, utan andra växter. Idag så utfodrar bönderna sina djur med majs och sojabönor, som göder djuren snabbare och därmed ger mer gynnsam slakt. En ny omfattande studie påvisar att majs-utfodrat nötkött har långt mycket mindre halter av betakroten, vitamin E, Omega-3, konjugerad linolsyra (CLA), kalcium, magnesium och kalium än det nötkött som är gräs-utfodrat.

Detta är inte förvånande eftersom majs är omega 3-fattigt och till exempel ger kycklingen en mindre gynnsam omega 3-halt. Detta tillför även andra problem såsom att djuren blir sjuka och får reumatism och därmed behöver ha antibiotika i sitt foder. Kycklingar skall äta det som de är avsedda att äta, dvs frön medan kor bör äta gräs och vilda djur, det som finns i skog och mark. DÅ får de det foder som är gynnsamt för dem och deras kött får den struktur och fetthalt som sig bör.

Ett intressant påfund är att djur som stressas under uppväxten får segare kött, medan djur som mår bra och har det lugnt, får ett mörare och friskare kött.


3. Microwave Popcorn


Experten: Olga Naidenko, PhD, en senior forskare för Environmental Working Group


Kemikalier, inklusive perfluoroktansyra (PFOA) som finns i fodret på popcornpåsen, är en del av en den grupp av substanser som anses kopplade till infertilitet hos människor. I flertalet djurförsök påvisas kemikalierna orsaka skador på levern, samt framkallande av testikelcancer och cancer i bukspottkörteln. Studier visar även att mikrovågsugnen framkallar kemikalier för att förånga och migrera din popcorn.

Mikron är oerhört ogynnsam och ett näringstapp på upp till 97% har påvisats vid mikrovågstillagning av tex broccoli. Tänk även på att mikron framkallar stor mängd fria radikaler som bryter ner kroppens celler samt att den avger strålning även när den inte används.


4. Oorganiska Potatis (konventionell potatis)


Experten: Jeffrey Moyer, ordförande för National Organic Standards Board


Rotfrukter absorberar herbicider, pesticider och fungicider som hamnar i marken, dvs svamp och parasiter. Potatis behandlas med svampmedel under växtsäsongen, vilket innebär att de besprutas med ogräsmedel för att motverka skadedjur och svamp. Detta bidrar till att potatis som behandlats ej har möjlighet att groddas (vilket ni ser hemma i potatissäcken) samt att deras fibrer förändras.


5. Odlad lax


Experten: David Carpenter, MD, chef för Institutet för hälsa och miljö vid universitetet i Albany


Laxfiskar är inte avsedda att trängas i stora varma bassänger och matas med soja, mjöl av fjäderfän och hydrolyserade kycklingfjädrar, utan är avsedda att äta alger som ger dem gott om omega 3. Titta bara på näringspyramiden som visar att den lilla fisken bör äta alger, den lite större fisken äter mindre fiskar o.s.v. och på detta sätt går algernas fetter rakt upp i pyramiden. OM detta bryts och fisken får föda som är proteinbaserat såsom tex soja, så får fisken problem med att simma i kallt vatten och bassängerna behöver vara varmare.

Odlad lax har även påvisats ha lägre halter av vitamin D och högre nivå av föroreningar, såsom cancerframkallande ämnen, PCB, bromerade flamskyddsmedel och bekämpningsmedel, såsom dioxin och DDT. Vitamin D är oerhört viktig och fet fisk är en av få källor som kan ge oss rätt halt av D-vitamin under höst, vinter och vår (oktober-april). Detta främst på grund av att D-vitamin endast tillverkas i huden under sommarmånaderna och då endast mitt på dagen. Utöver det, så finns D-vitamin bland annat i kantareller och fisk.


6. Mjölk som produceras med konstgjorda hormoner


Experten: Rick North, projektledare för kampanjen för säkra livsmedel i Oregon Physicians for Social Responsibility


Numera så behandlar mjölkproducenterna sina mjölkkor med tillväxthormon (rBGH eller rBST) för att öka mjölkproduktionen och därmed inkomsten. Att rBGH bland annat ökar juverinflammationen och därmed innebär antibiotikakurer i fodret, lyfts sällan för den vanliga konsumenten. Hormonet bidrar också till högre nivåer av ett hormon som kallas insulin-like growth factor i mjölken. Hos människor, så kan höga nivåer av IGF-1 bidra till bröst-, prostata- och tarmcancer.


7. Konventionella (oekologiska) äpplen  


Experten: Mark Kastel, codirector av Cornucopia Institute


Om fallfrukter hade en tävling om vilken frukt som innehåll mest bekämpningsmedel, så skulle äpplen vinna med hästlängder. Allt fler studier visar kopplingar mellan högre halter och belastning av bekämpningsmedel och sjukdomar som Parkinsons.

Följ länken för att läsa mitt inlägg om vilka länder som använder bekämpningsmedel och gifter på de olika frukterna som importeras till Sverge: category.php?cid=40

www.kostkoll.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttipset.se
www.detoxa.nu