Kolin, Uridin och DHA samt kaprylsyra och MCT-fettsyror vid Alzheimers sjukdom

Det finns en hel del man kan göra i ett tidigt skede av Alzheimers. Det viktigaste är att sova ordentligt, då de amyloider som samlas i hjärnan och skapar besvär, sköljs/rensas bort vid sömn. Detta är ett förebyggande arbete som är viktigt att tänka på redan i tidig ålder då sömnen är viktigt för all form av utrensning och reparation.

De patienter som har Alzheimers sjukdom har även svårighet att ta upp vissa näringsämnen i maten samt svårt att syntetisera vissa ämnen i levern.

De ämnen som är relevanta är kolin, som Alzheimerspatienter har svårt att ta upp från maten (kolin finns tex i äggula), uridin som de har svårt att syntetisera i levern (fås ej via maten) samt att de har lägre absorption av omega 3-fettsyran DHA (finns i fet fisk). Dessa tre näringsämnen bidrar till att bilda nya synapser vilket gör dem centrala vid behandling av Alzheimers sjukdom. Patienter  med Alzheimers känner dessutom sämre lukt och smak från maten så de behöver extra hjälp så att matintag och matsmältning fungerar korrekt.

Ett annat sätt att bidra med ökad energi till hjärnan är att tillföra kaprylsyra i terapeutisk dos då denna mellankedjiga fettsyra fungerar som energi till hjärnan (hjärnans bränsle är annars glukos).

Hjärnans celler lider ofta av energibrist vid Alzheimers vilket beror på att insulin frisätts felaktigt och därför uppstår energibrist i cellerna. När det inte finns tillräckligt med energi produceras ketoner som ersättning till vanlig energi. När man använder kaprylsyra eller kokosolja så bildas ketoner vid nedbrytning av levern och dessa kan således användas som alternativ energi för hjärnan. Ett alternativ är även MCT fettsyror, som innehåller 62 procent kokosfett, och har en väldigt positiv inverkan vid Alzheimers och låg energi i hjärnan.

Tänk även på att lägga till zink, magnesium och l-glycin som också gynnar naturlig läkning och ofta är brist vid Alzheimers sjukdom.

(Uridin är en nukleotid och prekursor för hjärnsynapserna och membranfosfolipider i kombination med dokosahexaensyra (DHA) och kolin).