Kalcium kan minska risken för hyperparatyreoidism hos kvinnor

En prospektiv kohortstudie med 58 354 friska kvinnor (utan historik av primär hyperparatyreoidism) i åldrarna 39-66, år visade att kalciumintag var associerat med minskade risker för primär hyperparatyreoidism hos kvinnor. Testpersonerna följdes under 22 år och kalciumintaget bedömdes vart 4 år via enkät.

Efter justering för ålder, BMI och andra faktorer, var den relativa risken för primär hyperparatyreoidism för kvinnor i gruppen med högst intag av kalcium reducerad i jämförelse med de kvinnor som låg på lägst intag. De kvinnor som hade ett intag på mer än 500 mg kalcium per dag hade lägst risk. 
 
Reference: ”Calcium intake and risk of primary hyperparathyroidism in women: prospective cohort study,” Paik JM, Curhan GC, et al, BMJ, 2012 Oct 17; 345:e6390. (Address: Julie M Paik, Channing Division of Network Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA. E-mail: jmpaik@partners.org ).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu