IgM-antikroppar och infektionssjukdomar

Jag har skrivit mycket om IgG och IgE-reaktioner och märker att många även undrar över vad IgM-antikroppar är. Immunglobulin M, IgM är en antikropp som produceras av B-cellerna och som reagerar vid infektion. Antikroppen är den största antikroppen i det mänskliga cirkulationssystemet.

Eftersom IgM-antikroppar förekommer tidigt i loppet av en infektion, så används det som en markör för infektionssjukdomar. Höga nivåer av IgM-antikroppar i patientens serum visar på en aktuell infektion, eller om det är hos nyfödda spdäbarn så visar högt serum på intrauterin infektion (t ex medfödd röda hund ).

IgM-antikroppar motverkar också att blodkropparna klumpar ihop sig och om en patient får ett blod som inte är kompatibelt med deras blodtyp.

www.friskabarn.se
www.kostkoll.se
www.piggabarn.se