Hög ålder och god hälsa beror på livsstil, snarare än gener, visar ny forskning

Förr i tiden trodde man att gener styrde allt som skedde hos människor. Nu vet vi bättre och vet att det snarare är proteinerna som styr OM generna aktiveras eller inte. Du kan alltså ha gener för båda bra och mindre bra saker, men det är din livsstil som avgör om de utlöses eller inte. 

En ny studie som har pågått sedan 1963 visar just detta. Den bygger på att en en tredjedel av alla manliga femtioåriga göteborgare kallandes till en hälsoundersökning, då med fokus på hjärt- och kärlhälsa. Alla män var födda 1913 och undersöktes vid 50, 54, 60, 67, 75 och 80 års ålder. Av de 855 män som ingick i studien från början överlevde 111 stycken, vilket är 13 procent, tills dess att de var 90 års ålder.

Resultaten publicerades i Journal of Internal Medicine och visade att hög ålder förbättras om en man inte röker och har goda kostvanor. Det har alltså inte med gener att göra, primärt, även om gener kan styra vissa sjukdomar som utlöses.


Källa: Aftonbladet

www.kostkoll.se