Glöm vacciner: Amning ökar spädbarnens immunitet

Bebisar som  ammas under de första sex månaderna i livet får betydligt färre infektioner än de barn som matas från flaskor, enligt en ny studie som publicerats i tidskriften Archives of Disease and childhood.

Forskarna följde 926 nyblivna mammor och deras barn under deras första 12 månader och studerade barnens infektioner och deras amningsvanor. Alla deltagare bodde i Grekland och hade tillgång till högkvalitativ hälso-och sjukvård under hela studien.


I motsats till den låga andel mödrar som ammar i USA, så ammades 91 procent av de spädbarn som var med i studien, under deras första 6 månader. Dessa barn hade signifikant mindre infektionsrisk under sina första år jämfört med de spädbarn som matades med flaska och mjölkersättning.  

Källa: NaturalNews

www.gravidkost.se
www.kostkoll.se
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se