GGT – Enzym som skyddar mot inflammation och nedbrytning av leder

Forskare vid Sahlgrenska akademin har identifierat ett enzym som skyddar mot inflammation och nedbrytning av leder. Detta kan sannolikt bidra till både nya och effektivare läkemedel, men även till mer kunskap inom området. 

Enzymet heter GGT och finns i alla kroppens celler. GGT är extra viktigt för funktionen av så kallade CAAX-proteiner i inflammatoriska celler. GGT-enzymet kopplar på en kolesterol-liknande fettsyra på CAAX-proteinerna.


Tidigare har forskarna trott att GGT kan hämma inflammationer och det används därför i flera läkemedel avsedda för exempelvis reumatism. Denna studie visade dock att avsaknad av GGT i makrofagerna (en vanlig typ av inflammatorisk cell) ledde till att utvecklande av kronisk inflammation. Detta på grund av nedbrytning av brosk och ben i lederna, vilket är mycket likt diagnosen reumatoid artrit hos människan.

Studien publiceras nyligen i tidskriften the Journal of Clinical Investigation (JCI).

Källa: Newsdesk

www.friskabarn.se