Födoämnesallergier och överkänslighet mot laktos, kasein, gluten, ovalbumin (ägg) och zein (majsgluten)!

En av de vanligaste födoämnesallergenerna är gluten och känslighet för gluten kan orsaka symptom som påverkar nästan alla våra organsystem. Ofta tänker vi på celiaki och symtom i mage-, tarmkanalen men nervsystemet påverkas faktiskt mest förutom mag-tarmkanalen, vilket blir allt vanligare hos känsliga individer.

Några av de vanligaste symtom som kan förekomma vid glutenkänslighet är huvudvärk, beteendeförändringar, kramper, muskelkramper, neuropati, undernäring, trötthet, allmän sjukdomskänsla, depression, kroniska magproblem (buksmärta, diarré, förstoppning, IBS, svårt att öka/minska i vikt, uppstötningar, illamående, kräkningar, etc.), aftösa sår, Sjögrens syndrom, benskörhet, infertilitet, missfall, sköldkörtelsjukdomar, schizofreni, autism och herpetiformis dermatit (hudsjukdom). 

Om glutenkänslighet indikeras är det nödvändigt att undvika allt som innehåller gluten, inkluderat korn, råg, havre (om inte certifierade glutenfri), vete och dinkel/speltvete. Havre innehåller inte gluten men det innehåller ett liknande ämne, prolamin, och många glutenkänsliga människor tolererar inte havre. Det kan dessutom spridas mellan odlingsfälten, samt i kvarnar och bagerier m.m. Undvik havre i början av behandlingen och lägg till garanterat glutenfritt havre i slutet efter cirka två veckor (certifierat glutenfri havre). Därefter kan du utvärdera genom att se om det uppkommer symtom och isåfall vilka symtom som uppkommer.


Det finns några möjliga teorier om hur gluten kan påverka olika organsystem. En teori bygger på ett peptidas-enzym som kallas DPP4. Om det finns ett fel på, eller en begränsning av DPP4, kan kroppen inte effektivt bryter ner proteiner i gluten. DPP4-aktiviteten kan vara låg eller frånvarande av flera skäl. Bland annat: effekter av gifter som kvicksilver, hypochlorhydriam (låg HCL) (HCL behövs för att aktivera enzymet), dålig pankreasfunktion (nedsatt bukspottkörtel) eller zinkbrist (zink behövs också för att aktivera dessa enzym). Ett dåligt fungerande DPP4-enzym leder till att osmälta fragment av protein från gluten passerar genom tarmen såsom vid läckande tarm. Immunsystemet kan luras av en slags molekylärhärmning då det osmälta proteinfragmentet kan misstas för ett virus. Som en följd av detta riktar antikropparna in sig på proteinet och kan orsaka skador på vävnader i en autoimmunliknande reaktion.

En annan mekanism som gör att gluten kan orsaka problem bygger på teorin att osmälta glutenpeptider kan efterlikna en opiat-liknande molekyl (kan jämföras med sömnmedel/narkos) som kallas gluteomorfin och som kan förändra hjärnans kemi. Gluteomorfiner kan orsaka kognitiva symptom då de kan agera som opioder i kroppen. Dessa osmälta peptider återfinns i urinen hos vissa individer med autism och schizofreni. luten består av en kombination av gluteniner och gliadiner och testning med gliadin ger positiva tester mycket oftare än när man testar gluten.

Kasein och laktos

Kasein är det dominerande fosfoproteinet, som står för nästan 80 % av proteinet i komjölk. Det finns även kasein i mjölk hos andra djur, t ex get och får, men dessa har en lite annorlunda karaktär. Känslighet kan dock gälla mejeriprodukter från alla arter. Många reagerar också på förmodat kaseinfri mat som ghee (ett smör som används i indisk matlagning), så det är klokt att undvika även detta. Precis som gluten kan kasein orsaka symtom i stort sett alla organsystem. Specifikt kan kaseinkänslighet bidra till: öroninfektioner, bihålesymtom, astma, eksem, huvudvärk, artrit, kroniska matsmältningsproblem, rinit, hösnuva, depression, humörsvängningar, ADHD och sängvätning.

I likhet med hur glutenpeptider kan orsaka problem om DPP4-enzymet inte fungerar tillräckligt bra, kan kaseinpeptider också orsaka problem när DPP4-enzym inte bryter ner kaseinet ordentligt.  Osmälta kaseinpeptider kan passera in i blodet och framkalla motsvarande autoimmunliknande reaktioner samt härma opiater (som kallas ”kaseomorfiner”) precis som gluten. Förutom att ha en kaseinkänslighet, kan en individ ha en laktosintolerans, där bara mag-tarmkanalen är delaktig (medan kaseinkänslighet kan påverka alla organsystem).

De huvudsakliga symtomen på laktosintolerans kan vara svullen buk, gas, diarré och även kräkningar. Om så är fallet är det mycket enklare att hantera eftersom patienten helt enkelt kan använda laktosfri mjölk eller ta ett laktasenzym vid intag av mejeriprodukter. Kom ihåg att laktasenzym kan komma från svamp (derivat) som inte alltid tolereras väl. Det kan också vara bra att känns till att mjölk som har lägre fetthalt också har lägre halt av laktas, det enzym som bryter ner laktos. Laktaset försvinner nämligen när fettet avlägnas från mjölken.


Ovalbumin  (äggallergi)

Ovalbumin är det huvudsakliga proteinet i ägg (ca 54 % av äggprotein). Precis som för tidigare nämnda ämnen så kan man få falska negativ testsvar vid test av äggallergi om man bara testar ägg och det är därför bättre och mer effektivt att testa ovalbumin. För känsliga personer kan ovalbumin i ägg orsaka villousatrofi (förtvinat tarmludd i tunntarm), minskning av slemhinnornas oligosackarider, nedsatt absorption av xylos och nedsatta serumnivåer av komplementsystemet. Astma har även rapporterats, precis som vid de flesta andra vanliga symtom på livsmedelsintolerans. Det har förekommit dokumenterade fall av nefropati (njurskada), som har vänts genom att man undvikit att äta ägg under en tid.


Zein (majsgluten)


Zein är en grupp prolaminproteiner som finns i majs och som också är känt som majsgluten. Även om det också är en prolamine så är zein inte kemiskt identiskt med vete och andra gluten och fungerar således också annorlunda i kroppen. Symptom som satts i samband med majskänslighet är exempelvis huvudvärk, astma, ansiktsinflammation, utslag, nässelutslag, de flesta gastrointestinala symtom, trötthet, ledvärk och täppta bihålor.

Läs mer: www.edura.se


Källa: Dr Michael Lebowitz via Edura AB

www.kolhydrater.org
www.naturmedicin-guiden.se
www.kostkoll.se
www.receptkoll.se
www.astma-guiden.se
www.allergi.biz
www.zarahssida.se