Fiskolja kan gynna ungdomgäar med SSRI-resistent depression

En kombinerad studie med en fall-kontrollanalys och supplementering med fiskolja, har utförts på SSRI-resistenta ungdomar med egentlig depression (MDD), vars nivåer av DHA visat sig vara signifikant lägre (n = 20) , jämfört med friska kontroller (n = 20).

Försökspersonerna fick fiskolja i antingen en låg dos (2,4 g / d, n = 7) eller hög dos (16,2 g / d, n = 7), under en period av 10 veckor. Betydande ökningar av erytrocyt EPA och DHA sammansättning hittades. De testpersoner som erhöll hög dos av fiskolja befanns ha betydande minskningar (= 40%) i depressiva symtom, i intent-to-treat prov och en trend mot minskning av lågdosgruppen (-20%).

Remission av symptomen hittades i 100% av patienterna i högdosgruppen och 40% av patienterna i gruppen med låg dos. Författarna drar slutsatsen att ”Dessa preliminära resultaten visar att ungdomar med SSRI-resistent depression uppvisar signifikanta DHA-underskott” De föreslår också att komplementering med fiskolja kan vara en viktig del av behandling.

Reference: ”Detection and Treatment of Long-Chain Omega-3 Fatty Acid Deficiency in Adolescents with SSRI-Resistant Major Depressive Disorder,” McNamara RK, Stimpfel, et al, Pharma Nutrition, 2014 April 1; 2(2): 38-46. (Address: Department of Psychiatry and Behavioral Neuroscience, University of Cincinnati College of Medicine, Cincinnati OH 45219, USA).

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu