Fettbedrägeriet… Palmfettet är temperaturkänsligt och härsknar lätt!

Palmolja är det fett som ofta ersätter andra fetter och de ingår exempelvis i margariner samt i flertalet av de stora företagens satsningar inom utbyte av fetter. DOCK… så bör det påpekas att färskt oraffinerat palmfett härsknar lätt och då särskilt i värme, vilket bidrar till att det bleknar och kan användas till tex: tvål och tvättmedel. Däremot så håller raffinerat palmfett i åratal, då med en hållbarhetstid på 3-5 år¨OM det förvaras svalt. Om det står i temperaturer över 40 grader så härsknar det och det är til och med så känsligt så att det bör försvaras i ett mörkt och lufttätt kärl.

Jag bara undrar… Om palmfett är så temperaturkänsligt, vad tror ni då händer när det används till fritering av chips, i halvfabrikaten och som ingrediens i margarin? 
  
5 sanningar om fett
http://www.kostkoll.se/blog.php?bid=387

Kolestrol – immunförsvarets hjältar
http://www.kostkoll.se/blog.php?bid=399

www.kostkoll.se
www.piggabarn.se