Få kommuner följer livsmedelsverket

Bara var tredje kommun följer Livsmedelsverkets råd för måltiderna i skolan och förskolan, visar en färsk kartläggning från Skolmatens Vänner.


Endast 32 procent av kommunerna säger sig arbeta helt efter råden för maten i skolan. Men även flera av dessa kommuner struntar i viktiga punkter, som att servera lunchen tidigast klockan elva. För förskolan uppger 27 procent av kommunerna att de helt följer de råd som finns.
»Det är framförallt riktigt stora kommuner med många skolelever och barn som uppger att de följer Livsmedelsverkets råd«, förklarar Annika Unt Widell i SkolmatensVänner.


Var tredje kommun saknar dessutom kostpolitiska program för måltiderna i skola och förskola. Det kan säkert ha en koppling till att var sjätte kommun saknar en ansvarig kostchef.
»Uppenbart är att det krävs skärpta regler. Bristen på lagar och regler gör att ansvaret vilar tungt på respektive kommun, vilket ger stora skillnader mellan hur kommunerna arbetar med måltiderna i skolan och förskolan«, säger Annika Unt Widell.


Livsmedelsverkets råd för bra mat i skolan och förskolan lanserades under förra året och vänder sig till alla som på något sätt arbetar med maten i skolan. Men råden gäller inte bara maten, utan också serveringsmiljö och är tänkt att fungera som ett stöd i arbetet för att främja bra matvanor bland barn och ungdomar.


Hela kartläggningen, läget kommun för kommun och råden från Livsmedelsverket hittar du på www.skolmatensvanner.se.

Källa: Foodnet