Endast vissa betaglukaner kan aktivera immunförsvars receptor Dectin-1…!

Betaglukan har förmågan att modulera immunförsvaret, men ny forskning visar att denna egenskap är relaterad till en särskild form av beta-glukan, och att inte alla betaglukaner har samma förmåner. Studien publicerades nyligen i tidsskriften Nature och utfördes av Cedars-Sinai Medical Center i LA.

Studien visar att storleken och den molekylära strukturen i betaglukanerna är avgörande för dess förmåga att binda till immunsystemets receptorer. På så sätt kan endast vissa betaglukaner skapa den efterföljande påverkan som sker på immunförsvaret.


Studien har baserats på en av immunsystemets receptorer som kallas för Dectin-1. Det är denna receptor som kan skilja på direkt mikrobiell kontakt och upptäckt av mikrober på avstånd, vilket är en oerhört viktig skillnad som möjliggör att vi effektivt kan döda mikrobiella angrepp.


När Dectin-1 utsätts för en mängd betaglukaner, konstaterades att endast specifika betaglukaner kan binda till receptorn och aktivera den. Det är alltså inte alla betaglukaner som kan påverka receptorn på detta sätt.


Source: Nature
Volume 472, Pages 471–475, doi:10.1038/nature10071
“Activation of the innate immune receptor Dectin-1 upon formation of a ‘phagocytic synapse’”
Authors: H.S. Goodridge, C.N. Reyes, C.A. Becker, T.R. Katsumoto, J. Ma, A.J. Wolf, N. Bose, A.S. H. Chan, A.S. Magee, M.E. Danielson, A. Weiss, J.P. Vasilakos, D.M. Underhill

www.kostkoll.se