Ekosystemet nära en kollaps

En ny rapport visar att befolkningsökning, klimatförändringar och miljöförstöring kan påverka ekosystemet så pass, att det helt kollapsar. Den nya rapporten lyfts fram i tidsskriften Nature, där 22 framstående forskare har enats om det gemensamma budskapet. Brytpunkten, där arter börjar dö ut och vårt ekosystemet sätts ur spel, kan äga rum redan under detta århundrade.  

Enligt nyhetsbyrån AFP, kan jordens biosfär nå en oåterkallelig brytpunkt där förändringarna kan få katastrofala följder, och då redan under närmast, kommande generationer. En av de mest påtagliga orsakerna är vår befolkningsökning, som stiger lavinartat. Kring 2050 beräknas befolkningen ha ökat från 7 miljarder till 9,3.

I dagsläget använder vi kring 43 procent av jordens isfria yta, och då främst för bebyggelse och jordbruk/odling. När befolkningen ökar, pressas vi till att använda större procentandel, vilket påfrestar markerna oerhört. Kring 2050 kan vi vara uppe i 50 procents täckning av landsskapet.

Rapporten är skriven av biologer, ekologer, geologer och paleontologer från tre kontinenter och alla är rörande överens om den stora problematik som ligger i vår snara framtid. Forskarna förutser att om 50 till 90 procent av jordens småskaliga ekosystem förändras, så riskerar ett stprt antal arter att dö ut. Resultatet av detta har vi redan börjat se. Klimatförändringarna leder dessutom till en större höjning av medeltemperaturen än FN´s mål på två grader.

Läs mer om hur du kan bidra:
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.kemkalier.eu

www.kostkoll.se