Ekologisk textil och rättvisa, ekologiska kläder!

Ekologisk bomull blir allt vanligare och främst efter ett stort antal diskussioner kring besprutningarna av den konventionellt odlade bomullen. Vid odling av vanlig bomull används oerhört mycket bekämpningsmedel vilket både drabbar odlaren, naturen och de som använder plagg som tillverkats av bomullen. Faktum är att bomull är den mest besprutade grödan i världen.


Över 120 miljoner människor är beroende av världens bomullsproduktion, vilket gör de ekologiska odlingsmöjligheterna oerhört viktiga, både av hälsoskäl, för hållbar utveckling och utifrån ekonomiska perspektiv. Idag står ekologisk bomull för 1% av hela världens bomull.


Ekologisk bomull odlas fri från bekämpningsmedel, med organisk kompost och med långsammare tillväxt som bidrar till segare och mer hållbara fibrer. Miljövänlig bomull färgas dessutom med miljöfärger.


Märkningar för ekologiska kläder 

Svanenmärkningen blir allt vanligare, med en nordisk standard som utvärderar allt från kläder och mat, tvättmedel, till diskmedel och biltvättar. Svanenmärkningen tar hänsyn till både miljön och användarens hälsa. Märkningen utförs och kontrolleras av SIS miljömärkning AB men själva märkningen drivs utan vinstintresse och på
uppdrag av regeringen.  
 
Bra miljöval drivs av naturskyddsföreningen, Sveriges största oberoende organisation för natur och miljö. Bra miljöval engagerar sig även i elfrågor, vattenfrågor o.s.v och utgår från att allt använt material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas. 

GOTS – Global Organic Textile Standard är en relativt ny märkning, som garanterar ekologiska textiler. Märkningens två olika kriterier är antingen minst 95% eller70% certifierade fibrer. Utöver det så ska alla förädlingsprocesser utgå från ILO-normer som ombesörjer goda arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter.
 
EU-Blomman är även den, relativt ny och den kan idag ses på ett fåtal produkter. Blomman är en märkning inom alla EU-länderna och påminner om svanenmärkningen men i en EU-anpassad tappning. Svenska mätningar och kontroller utförs av miljömärkning Sverige AB. 


Krav-märket är vår vanligaste och mest kända märkning. KRAV står för en bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och ett socialt ansvar. KRAV täcker de arbetsvillkor och sociala förhållanden som berör arbetare och odlare som utsätts för bekämpningsmedel. Detta gör att det är en viktig märkning även för textiler eftersom besprutningen är det största problemet vid bomullsodling. Ekologiska odlingar har inte samma risker som de konventionella odlingarna.  

Soil Association Organic Standard är en engelsk märkning, för engelska textiler och produkter. Organisationen tar hänsyn till både ekologiska råvaror, djurhållning och hur slutprodukten tillverkas. Soil Association Organic Standard står för spårbarhet och är mycket noga med dokumentering av hela produktionen, från planta till färdigt plagg. Organisationen är helt oberoende och anses oerhört seriösa.   


Demetermärkning står för biodynamisk odling och tar omhand den odling som sker i Sverige. Förbundet har funnits sedan 1957 och alla demetermärkta produkter skall vara till 90% biodynamiska och innehålla minst 95% ekologiskt odlade råvaror.  

Läs mer:

www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info