Diastoliskt blodtryck bättre markör för överlevnad hos unga män

En ny svensk studie visar att högt diastoliskt blodtryck (undertrycket) innebär större risker än att ha högt systoliskt blodtryck (övertrycket), detta särskilt hos unga män.

Tidigare studier visar att övertrycket (systoliska blodtrycket) är mer rättvisande när det gäller överlevnad, än undertrycket diastoliskt blodtryck), men detta gäller endast hos medelålders och äldre. Hos unga gäller motsatt påverkan.

Studien har genomförts på en stor grupp unga svenska män inom den svenska militärplikten. Studien publicerades nyligen i tidskriften British Medical Journal.

www.friskabarn.se