Diagnosera själv med hjälp av apoteket

På Apotekets hemsida kan du enkelt diagnosera ditt eget barns förkylning.  Klicka på länken barnförkylningsakuten på Apotekets hemsida. Där fyller du i barnets ålder, symptom och andra viktiga detaljer som gäller för ditt barn. Du erhåller diagnos där det framgår om du behöver åka in till sjukhuset eller om du kan vårda barnet hemmavid. Toppen!