Deltametrin i hundhalsband kan påverka barnens nervsystem

Halsband som avger deltametrin skadar insekter och kvalster vid kontakt genom påverkan på deras nervsystem. Ämnet ger en utdragen ökning av natriumpermeabiliteten i insektens nervmembran, vilket ger hyperaktivitet, följt av chock och tremor. Inom en väldigt kort sekvens, påverkar Deltametrin så att parasiten dör.

Deltametrin frisätts kontinuerligt från halsbandet till pälsen och hudens fettlager. Det är en, visserligen godkänd, syntetisk pyretroid men både Deltametrin och Cypermetrin anses vara mycket skadligt när det kommer ut i våra vattendrag, då de ger en nervskadande effekt på fisk och andra vattendjur. Ämnet bryts ner snabbt och förs över till fiskarna samt binder till humuspartiklar som går ner i jordlagret och sprids. För att minska påverkan på vattenlivet, så bör hunden aldrig bada med halsbandet på. Det är också viktigt att halsbandet inte lossnar i vattnet och hamnar på havs- eller sjöbotten.


Enligt flertalet tillverkare, så är mängden Deltametrin som frigörs från ett halsband väldigt liten. De hävdar att det är så lite, så att det sannolikt inte påverkar barn som suger på halsbandet. Om däremot läser på kemikalieinspektionens noteringar och/eller på FASS, så är informationen den motsatta.

På FASS står det att Deltametrin har hög akut förgiftning vid förtäring och att effekter på nervsystemet även har påvisats hos människor. Det har även rapporterats in symtom på tydlig och smärtsam hudirritation vid närkontakt med ämnet, som vid exempelvis tillverkningsprocesser. Andra symtom är brinnande smärta och stickningar i kroppen. 

Deltametrin kan absorberas av små barn egenom inandning, genom huden och om de slickar på halsbandet. Rekommendationen är att de inte heller bör sova tillsammans med en hund som bär ett halsband med Deltametrin. Barn påverkas oerhört mycket av pyretroider eftersom de inte har förmåga att bryta ner dessa ämnen. Permetrin hör också till pyretroiderna (finns i lusmedel) och har en liknande skadeeffekt.

Eftersom Deltametrin fördelas ut i hundens päls och hudlager, så kan det också spridas till barn som klappar hunden. Om det däremot sprids till möbler och kläder är svårt att veta. Sannolikt är det fettlagret på handen som drar till sig ämnet, på samma sätt som fisken drar till sig kemikalier till sitt fettlager.

Mer om: Kemikalier
Läs mer om Deltametrin: FASS

www.detox-guiden.se
www.detoxa.nu
www.ekologiskaval.se
www.ekologiskaval.se
www.kostkoll.se
www.gmo-guiden.se
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se