D-vitamin minskar risk för svininfluensa hos barn!!!

Hittills har Svininfluensan, H1N1, dödat trettiosex barn i USA och analysen av data hos CDC tyder på att barn med Vitamin D-brist, löper större risk för dödsfall.


CDC insåg inte att de hade upptäckt detta men alla de som känner igen tidigare litteratur rörande Vitamin D, kommer att känna igen detta. Nästan två tredjedelar av de döda barnen led av epilepsi, cerebral pares eller annan neurologiskt nedsatt utveckling som tex: mental retardation.


Alla dessa neurologiska sjukdomar är förknippade med D-vitaminbrist under barndomen och för att förvärra problemet ytterligare, så tar många av dessa barn kramplösande läkemedel som sänker deras vitamin D-nivåer markant.


58 miljoner amerikanska barn har Vitamin D-brist, och hela 7,6 miljoner lider av en allvarlig brist. Detta kan bero på för lite dagsljus, för lite vitamin- och mineralrik kost MEN framförallt på att upphettad och halvfabricerad mat minskar möjlighet för upptaget av magnesium. Brist på magnesium ger i sin tur, en brist på kalcium på grund av att kalcium behöver magensium för att tas upp av kroppen. Kalciumbrist bidrar till en försurad kropp (med lågt PH), som bidrar till att kroppen bryter ner skelettet för att kalka upp PH-värdet och därmed uppkommer ospeoporos.

Det som lyftas fram här, är att D-vitamin är beroende av kalcium för att brytas ner och OM det inte finns ordentligt med kalcium för nedbrytning, så tar kroppen YTTERLIGARE kalk från benstommen till nedbrytningen. Detta syndrom skapar alltså nedstämdhet, benskörhet m.m.

Forskarna tittade på mer än 6000 amerikanska barn (mellan åldrarna 1 – 21 år) som noga valts ut för att vara representativa för det genomsnittliga amerikanska barnet. Hela 9 procent av barnen hade D-vitaminnivåer 25 (OH) som var mindre än 15 ng / ml och 70 procent hade halter mindre än 30 ng / ml.

Med andra ord… Boosta barnen med D-vitamin istället för vaccinering som ger följdsjukdomar och biverkningar.

För info om D-vitamin: www.kostkoll.se
För statistiska källor: www.mercola.com