Curcumin kan minska diabetes-inducerad hjärtsvikt

I en studie med råttor med streptozotocin-inducerad diabetes och eventuellt även hjärtsvikt, påvisades curcumin som effektiv behandling. Behandlingen började fem dagar efter induktion av diabetes och fortsätte i 6 veckor. Resultatet visade att curcumin signifikant kunde mildra den negativa påverkan som inducerades av diabetes.

Specifikt efter induktion med diabetes, hade råttorna en betydande ökning av serumglukos, triglycerider, totalkolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, kväveoxid, laktatdehydrogenas, hjärt malondialdehyd, plasmanivåer av serum HDL-kolesterol, hjärt reducerat glutation, och hjärtantioxidantenzymer.

Behandling med antingen curcumin (en grupp av råttor) eller glibenklamid (en annan grupp av råttor) mildrade dessa förändringar, jämfört med råttor som lämnades obehandlade.

Sammanfattningsvis, säger forskarna, att curcumin har en välgörande terapeutisk effekt vid diabetes-inducerad HF, en effekt som kan hänföras till dess antioxidativa och suppressiv aktivitet på cytokiner.
   
(Vänligen notera att vi INTE står bakom djurförsök)

Reference: ”Curcumin Ameliorates Streptozotocin-Induced Heart Injury in Rats,” Abo-Salem OM, Harisa GI, et al, J Biochem Mol Toxicol, 2014 April 24; [Epub ahead of print]. (Address: Department of Laboratory Sciences and Clinical Technology, College of Applied Medical Sciences, Taif University, Taif, Saudi Arabia; Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy (Boys), Al-Azhar University, Nasr-City, Cairo, Egypt. E-mali:
oabosalem@yahoo.com ). 

Läs mer om kost och hälsa:
 
www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu