Cone of learning

Har du sett den pyramid som visar på de mänskliga minnets inlärningseffekt? I skolan lär du dig samma saker som alla andra av dina skolkamrater OCH hur mycket kommer du egentligen ihåg?

Många av de som lyckats i världen har skapat sig möjligheter som tes omöjligt för det mänskliga ögat, där de har som gemensamt är att de har förstått värdet av spetskompetens och learning by doing.

Pyramiden över inlärning och minnet visar tydligt att det krävs flera inlärningssätt samt en förmåga och vilja att etablera nya kunskaper hos andra människor via lärarskap såsom föreläsningar seminarium, böcker, filmer.

Du ser tydligt i Dale´s ”cone of learning” från 1969, hur mycket av ditt minne som fastnar beroende av din activitet- vs passivitetsgrad.

– After 2 weeks we tend to remember:

90% Active
Doing the real thing
Simulating the real Experience
Doing a Dramatic Presentation

70% Active
Giving a talk
Participating in a discussion

50% Passive
Seeing it done on location
Watching a demonstration
Looking at an Exhibit
Watching a demonstration
Watching a movie

30% Passive
Looking at picture´s

20% Passive
Hearing words

10% Passive
Reading


Glada barn hittar du på Pigga Barn.