Cellgifter ödelägger immunförsvaret

Att cellgifter ödelägger immunförsvaret är känt sedan länge. Anledningen är att gifterna öderlägger benmärgen så att den inte längre producerar B-lymfocyterna. Lymfocyterna är de som i sin tur producerar immunglobuninet, som ger oss ett fungerande immunförsvar! Visste du att cellgifterna kom till när senapsgas användes under kriget. Det visade sig döda många FÖRUTOM några få ett fåtal män som istället blev bättre i sin sjukdom, testikelcancer. Och visst… det kanske lindrar cancer, men det slår också ut hela kroppens immunförsvar.

Läs mer på: www.kostkoll.se