Bisfosfonatanvändning kan öka risk för lårbensfraktur

Långsiktigt oral bisfosfonatanvändning (intag via maten eller matrelaterade produkter) associeras med ökade risker för subtrokantära frakturer eller lårbensfrakturer.

En ny studie baserades på kanadensiska regionala databaser för att identifiera omkring 700 kvinnor, 68 år gamla och kopplingen mellan oralt intag av bisfosfonater och dessa former av frakturer. Resultatet visade att kvinnor som tog bisfosfonater i minst 5 år, hade ökade risker för subtrokantära frakturer eller lårbensfrakturer jämfört med de kvinnor som använde bisfosfonater färre än 100 dagar.

Slutsatsen är att kliniker bör fortsätta förskrivning av bisfosfonater för lämpliga patienter, men att en mer långvarig användning av dessa läkemedel endast bör ske i yttersta nödfall. Ordinationen bör diskuteras, särskilt om en patient har risk för fraktur.

Källa:
Mariana Markell, MD
Docent i medicin
SUNY downstate Medical Center

www.zarahssida.se