Bisfenol A kan sjunka med 66 procent i urinen, vid eliminering av konserver och plastförpackningar

En ny studie visar att halterna av bisfenol A minskar med 66 procent i urinen, bara efter tre dagars eliminering av exponering från konserver och plastförpackningar.

Studien publicerades denna vecka i tidskriften Environmental Health Perspectives, och visar att ovan nämnda förpackningar är den största källan till människors exponering för just BPA och andra hormonstörande kemikalier (EDC) såsom DEHP (di (2-etylhexyl) ftalat).


Forskarna noterade också att de deltagare som återvände till sina vanliga (gamla) kostvanor, även återfick höga BPA-nivåer.

Mer om kemikalier: www.kemikalier.eu


Källa: Livsmedelsförpackningar och bisfenol A och bis (2-Ethyhexyl) Ftalatexponering: resultat från en Dietary Intervention av Ruthann A. Rudel, Janet m grå, Connie L. Engel, Teresa W. Rawsthorne, Robin E. Dodson, Janet M Ackerman, Jeanne Rizzo, Janet L. Nudelman, Julia Green Brody, doi: 10.1289/ehp.1003170 (finns på http://dx.doi.org/)

Mer om hur du kan leva kemikaliefritt:

www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.rawfood-kost.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se