Behandla IBS naturligt med symbioflor och mikrobiomtest

IBS är ett samlingsnamn för många mag- och tarmbesvär. När man gör ett mikrobiomtest, ett avföringstest som visar tarmflorans sammansättning, så ser man att det ofta saknas e.coli hos de patienter som har IBS-besvär. E.coli elimineras från dricksvatten och mat, för att vi inte ska bli sjuka men en del av e.coli-familjen är nödvändig för att konvertera tryptofan till serotonin, så e.coli är nödvändig för en frisk tarm. Utan e.coli så kan inte konvertering till serotonin ske, vilket innebär att man kan få lågt serotonin och på så vis också få depressionsliknande symtom.

Många som äter SSRI-preparat kan ha denna typ av konverteringsproblem, vilket gör att de inte kan bilda serotonin, eller så finns det brist på aminosyror (i detta fallet tryptofan) som gör att det inte finns material till att producera serotonin. Serotonin bildas av tryptofan, som omvandlas vidare till 5htp och sedan vidare till serotonin. Denna cykel behöver således fungera.

Det bästa är att ta ett mikrobiomtest, som mäter tarmfloran, så att man kan se exakt var problemet ligger.

Det finns också tester som visar aminosyranivåerna, vilket är viktigt för att utesluta aminosyrabrist som orsak. Om det däremot inte föreligger någon brist, så kan det vara klokt att se över tarmfloran, och komplettera med e.coli om det saknas. E.coli finns i ett tillskott som heter symbioflor2 och som framförallt säljs i Tyskland. Många av mina patienter har upplevt stor förbättring med symbioflor. Tänk dock på att det alltid är bäst att först undersöka vilka stammar som saknas, och där är mikrobiomtestet det bästa.

Om du önskar mer hjälp eller vill ta ett mikrobiomtest, så kan du kontakta oss på tidsbokning@zarahssida.se