Årets sista 21-dagarshealing

Vad är fördelen med att höja sin frekvens?

Ju högre du kommer i frekvens ju mer behagligt får du det, för på högre energiplan får du tillgång till de positiva känslorna, så som glädje, kärlek och frid.

Här kan du läsa mer om frekvenser och känslor

Fredag den 10:e på kvällen startar årets sista 21 dagars Healing för frekvenshöjning.

För dig som är klar med distraktioner och evt. omvägar i lågfrekventa trossystem, och som nu önskar att
bara utveckla dig spirituellt.
Att utveckla sig spirituellt ÄR att höja sin frekvens.

Under 3 veckors perioden får du energistöd samt mail med vägledning och goda råd. Man mediterar 1/2 timme
pr dag på en tidpunkt som du väljer själv,
och du kan få svar på frågor. Ingen kunskap om meditation krävs.

Anmäl dig här: https://isilia.us2.list-manage.com/track/click?u=59756c5603dfaa06bc1121a42&id=ade9374802&e=2531e773c6