Antibiotikaresistenta bakterier kan komma från smittat kött, som svensk kyckling och gris

Sjukhussjuka ökar allt mer och nu misstänker man att det kommer från resistenta baktierier i maten. Antibiotikaresistenta bakterier i maten misstänks bidra till den snabba ökningen av sjukhussjuka. I en tredjedel av allt danskt importerat kycklingkött har man funnit multiresistenta bakterier och i ett svensk projekt fann man samma bakterie i importerat fläsk, kyckling och nötkött.

I detta fallet gäller det den multiresistenta ESBL-bakterien, som ökar oerhört snabbt kring världens alla hörn. ESBL är inblandad i merparten av de svårbehandlade infektioner som är resistenta mot cefalosporiner, den viktiga antibiotikagrupp som vi oftast används vid livshotande infektioner.

Numera misstänker man att baktierierna finns i maten och under en undersökning förra våren, fann livsmedelsverket resistenta bakterier i fem av sexton kycklingpaket. Man fann även ESBL-bakterier i levande svenska slaktkycklingar och hos svenska grisar.

Källa: SvD

www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se