Allt om cancer, hur cancerceller fungerar och cancerbehandling

När en cell blir skadad eller utsätts för en virus- eller bakterieinfektion, skall den elimineras genom naturlig celldöd (apaptos). Om denna funktion inte fungerar som den ska, så elimineras inte dessa celler, och ett fel i cellens kodning, gör att den fortsätter att dela sig okontrollerat. En cancercell kan dessutom växa genom naturliga barriärer och på så vis ta sig in i annan närliggande vävnad och till kroppens organ. 

Cancer är ingenting som kommer på kort tid, utan är en process i kroppen, som pågått i många, många år. Det är också det som gör sjukdomen så komplicerad, då det krävs stora livsstilsförändringar för att kroppens balans skall återställas. Det är viktigt att veta att en normal cell ombildas till en cancercell, då det sker förändringar i cellernas arvsmassa (DNA). Alla celler har sin egen lilla ritning, där det står vilka proteiner som cellen ska producera (d.v.s. en gen). I cancercellen förändras denna ritning, så att generna inte fungerar som de ska. Felkodningen skapar produktion av fel proteiner, eller för mycket eller för lite av olika proteiner. Denna form av mutation kan uppstå vid påverkan från vår omvärld, som när vi stressar (oxidation), vid inflammation, infektion, från strålningsskador, läkemedelsanvändning, från gifter (tex nikotin) o.s.v.

Jag har tidigare nämnt att våra gener påverkas mer av de proteiner som finns kring våra gener, än av själva generna. Enkelt förklarat, så har alla människor bra och mindre bra gener, men en kropp i harmoni skall ha förmågan att skydda oss mot sjukdomar. Om vi blir sjuka, skall de gener som skyddar oss aktiveras, samtidigt som de gener som skapar friska celler skall dominera. När proteinerna kring generna inte är bra för oss, kommer de istället att erhålla motsatt effekt. De kommer inte bara att aktivera de gener som gör oss sjuka, utan även stänga ner de gener som skyddar oss mot sjukdomar. Det är här vi börjar prata svåra sjukdomar, och så även uppkomst av cancersjukdom.

De skador som främst uppstår vid cancer är skador i reparationsgenerna (de gener som producerar de proteiner som reparerar arvsmassan), vilket gör att produktionen av friska celler inte längre fungerar som den ska. Det uppstår även skador i proto-onkogenerna, dvs i de gener som producerar de proteiner som stimulerar cellernas tillväxt. Detta är den grundläggande orsaken till en cancercells okontrollerade celldelning. Sist, uppstår även förändringar i tumörsuppressorgenerna, d.v.s. i de gener som producerar proteiner för att hämma cellväxten. Stimulering av celltillväxt, i kombination med att vår naturliga förmåga att hämma celltillväxten inte fungerar, gör att cancercellerna kan spridas och växa okontrollerat. 
 
En cancercell gör allt för att överleva och gör det genom en annan form av energiproduktion än en frisk cell. En frisk cell har en energiproduktion, baserad på syre och med en produktion på 40 ATP ((adenosin-tri-fosfat = energienheter). När cellen blir påverkad, uppstår oftast en lokal försurning (vid exempelvis inflammation, infektion) på cellnivå. Vid försurningstillstånd minskar syretillförseln och den normala produktionen, med resultatet att produktionen av energi inte fungerar som den ska. Denna minskade syretillförsel kan uppstå på grund av fel i cellen, men även p.g.a. vi har dålig cirukation, för lite aktivitet, p.g.a. vi äter försturande livsmedel, från försurning p.g.a. hög stress, för att vi äter försurande läkemedel, andas snabbt och mindre bra (vilket ökar slaggbildning och försurande koldioxidansamling i kroppen) o.s.v. Generellt sätt, så är allt som ökar försurning under pH-värde 7), främjande för en sur miljö, som i sin tur minskar syretillförseln till cellen. 

När cellen inte får tillräckligt med syre, kommer den gå över i ett överlevnadstillstånd, med en mekanism som producerar så mycket energi som den kan utifrån de förutsättningar som finns. Cancer är på så vis, en överlevnadsmekanism från en kropp som gör allt för att producera energi, trots den sura miljön. Cellen går då över till att producera energi med hjälp av jäsning, och hoppar helt över steget med syre i citronsyracykeln. Det är också här som många lekmän, har missuppfattat hur detta fungerar.

För att förklara det enkelt, så bildas ATP genom två huvudsakliga biokemiska nedbrytningsvägar, där första steget är glykolysen (anaerob metabolism) som sker utan syre, medan det andra steget, citronsyracykeln (Krebs cykel) sker inne i mitokondrierna (cellens lilla kärnkraftverk) och kräver syre. Glykolysen ger endast låg mängd energi, men kan producera energi med hjälp av socker (glukos) som sedan skapar mjölksyra som slaggprodukt, medan citronsyracykeln producerar 20 gånger mer energi, och då med hjälp av syre. En försurad och/eller skadad cell, som inte har tillräcklig tillgång till syre, kommer således att gå över till att endast använda glykolysen för att erhålla sin energiproduktion. Det är detta som gör att cancerceller är beroende av socker, men det är endast en del av processen.

När cancercellen delar sig ohämmat, och samtidigt har en produktion med endast glykolys, så produceras stora mängder mjölksyra, som cellen inte har förmåga att eliminera. Det uppstår således lokala försurningar, som i sin tur skapar ännu finare förutsättningar för cancerns tillväxt. Således, är eliminering av socker (och även ketoner som fungerar som näring till cancercellerna) samt tillförsel av syre, två av de viktigaste åtgärderna.

När cellerna sedan skapat en miljö att växa, så bildas små kärl som transporterar näring fram till det som snart tar form som en tumör. Alla dessa små kärl, har liknande uppbyggnad som de små kärl som kroppen skapar vid en graviditet. De skapas främst av koppar, vilket innebär att cancersjukdom ofta har ett samband med svårighet med oxidering av koppar i levern, och/eller höga kopparhalter. Koppar skall oxideras i en frisk lever, men vid hög belastning och/eller låga dioser i förhållande till koppar, alt. höga kopparnivåer från egen brunn, efter grraviditet etc. fungerar inte denna process på bra vis. Återigen, så är det bara en del av en stor komplex situation. Enbart höga mängder koppar skapar inte cancer, utan endast PMS-besvär, ökade menstruella blödningar, hudproblematik, humörsvängningar m.m. men inte cancer i sig (läs mer: www.medicinsk-geologi.se). Men som en del av en helhetsbild, är koppar en förutsättning för tumörtillväxt. En åtgärd är alltså att trycka ner/balansera upp koppar, med hjälp av zink, som är antagonist till koppar.      

När tumören väl har växt fram. så kommer den göra allt för att överleva. Väl inne i våra organ, så skyddar den på samma vis som lipidvirus (virus tex svininfluensaviruset, som bygger skyddande hinnor kring sig, för att gömma sig för immunförsvaret). Till skillnad mot lipidvirus, så är den skyddande hinnan gjord av proteiner, som skapar en skyddande hinna, eller kapsel. Detta är den främsta orsaken till att tumörer som placerat sig i våra organ, också är svårbehandlade. Behandllingen skadar inte bara friska celler, och omkringliggande vävnad, utan är dessutom till stor del overksam eftersom proteinhinnan skyddar tumören in i det sista. Här kan proteasenzymer (de enzymer som bryter ner proteiner, antikroppar, slagg i kroppen) verka effektivt, då de löser upp hinnan kring tumören, och på så vis skapar förutsättning för immunförsvaret att komma åt de celler som behöver elimineras. All enzymterapi bör ske mellan måltider, då enzymerna behöver passera ut i blodet för att bryta ner det som avses. Om de tas tillsammans med måltider, kommer de främst att bryta ner de proteiner som finns i maten.

För att sammanfatta ovan nämnda text, så krävs följande:

– Ökad syretilförsel och cirkulation för minskad försurning. Andas djupt och inte lika ofta. När du andas in och ut på ett bra sätt, så eliminerar du slaggbildande och försurande koldioxid. Läs mer: www.andning.nu. Öka din syresättning genom ökad cirkuation, andningsträning, genom tillförsel av cellsyre eller uppbasat vatten m.m.

– Ökad tillförsel av basiska livsmedel, mineraler som magnesium, kalcium, kost med pH-värde över 7, basiskt vatten, eliminering av försurande livsmedel. Läs mer: www.detox-guiden.se. www.detoxa.nu, www.kostkoll.se, www.kemikalier.eu, www.gmo-guiden.se, www.rawfood-kost.se, www.ekologiskaval.se, www.vegetarisk.info  

– Tillförsel av D-vitamin och ev. K-vitamin för balans i blodets pH (i kombination med kalcium och magnesium). D-vitamin fungerar som ett tändstift till immunförsvaret och är en immunmodulator, d.v.s. det rättar till immunförsvaret oavsett om behöver aktiveras eller lugnas ner. Vid cancer är immunförsvaret inkorrekt, varvid D-vitamin är oerhört viktigt. Läs mer: www.d-vitamin.biz  

– Eliminering av glukos, då även fruktsocker, snabba kolhydrater från alla former av kolhydratkällor. Var också noga med att inte gå på ketonbaserade viktminskningskurer, då ketoner kan fungera som substitut till glukos i cellen. Du bör även öka intag av de mineraler som hjälper till i kolhydratomsättningen. Vid högt intag av socker, bränner vi mycket mineraler och flertalet av dem är en förutsättning för god insulinkänslighet. Krom ser tex till att receptorerna (mottagarna) på cellerna fungerar bra, medan Zink ser till att antalet receptorer på cellerna ökar i mängd. Dessa två mineraler är således viktiga att tillföra. Och det är också viktigt att bukspottkörteln är frisk, så att den kan frisätta rätt mängd insulin. Här kan långvarig stress inverka, då hög frisättning av stresshormon (kortisol), automatiskt ökar frisättning av insulin, och skapar ökat sötsug (då en stressad kropp vill ha snabb energi). Både binjurar och bukspottkörtel inverkar alltså i denna process, och sekundärt även sköldkörteln och andra hormonella balanser, som tex östrogen som minskar vid stress (p.g.a. DHEA-brist) och på så vis inte längre finns som samma skydd i kärlen.  

– Öka ditt intag av antioxidanter som motverkar oxidation/nedbrytning. Vid sjukdom, inflammation eller höga giftnivåer, ökar också vår oxidationstakt. Kroppen producerar större andel fria radikaler, som saknar en elektron i sitt yttersta skal. Antioxidanter motverkar detta genom lämna över en extra elektron till fria radikalen, som då blir stabil och inte längre gör skada. Viktiga antioxidanter finns i färgranna frukter, bär och grönsaker, främst de som är blå, blåsvarta och intensivt röda i sin färg. Tänk dock på att fruktosinnehållet måste vara lågt, varvid tex blåbär inte är att rekommendera, medan tex hallon har lägre fruktosinnehåll, trots högt innehåll av antioxidanter.

– Vid lymfom, kan beta glukaner vara effektivt. Läs mer om beta glukaner: blog.php?bid=3422&print=1

– Balansering av koppar, även kontroll över järn (då låga järnnivåer kan vara tecken på att järn går in i cellen för ett försök till oxidation/nedbrytning) samt ökad tillförsel av de mineraler som aktiverar kroppens lugna sida (parasympatiska nervsystemet). Lugnande mineraler är främst zink, magnesium medan de som aktiverar oss (sympatiska nervsystemet) är dess antagonister, koppar och kalcium. Läs mer: www.medicinsk-geologi.se

– Minska på stress. Stress ökar oxidationstakten i kroppen, och bidrar till ökad nedbrytningstakt, till inflammatoriska tillstånd och vid stress bränner du just de mineraler som du behöver, d.v.s. zink och magnesium. Du bränner också de B-vitaminer som du behöver för att motverka stress. Samma näringsämnen behövs för att levern skall fungera på bra sätt, så de är nödvändiga även för att bryta ner de gifter som tumören producerar, de gifter som du får via ev. läkemedel, samt för att enzymer skall oxidera koppar i levern.

– Motverka inflammation med inflammationshämmande kost och livsstil. Du behöver terapeutiska doser av curcumin, i kombination med piperin (det verksamma ämne i svartpeppar. som ökar upptaget av curcumin med upp till 2000 gånger). Här kan blodanalys vara behjälplig, samt kontroll över inflammatoriska markörer, som CRP, albumin, järn m.m. Läs mer om systemisk inflammation: http://www.kostkoll.se/blog.php?bid=425     

– Glöm inte att stress även innefattar inre stress, krav, måsten, oro, sorg m.m. Det är lika viktigt att eliminera inre stress som yttre stress, oavsett omfattning av sjukdomsdiagnos.

– Använd enzymer som inslag i din vardagliga kosthållning, helst som matsmältningsenzymer och mellan måltiderna (främst mellan måltiderna i form av proteasenzymer). Notera att det krävs specifikt anpassade doseringar beroende på diagnos och övrig livsstil.

– Cancer som uppkommit från infektionssjukdom bör också behandlas med antivirala substanser, oavsett om det sker med läkemedel eller på naturlig väg. Flertalet studier visar att humussyra minskar virustillväxt, genom att fästa på cellen, och på så vis blockera den smittade cellen från att föröka sig. Ett virus tar annars över en cell, och när den sedan förökar sig, så sprids smittan vidare. Det är på så vis som alla virusinfektioner uppstår i vår kropp. Om celldelningen av just dessa celler inte längre fortgår, kommer infektionen också att läka ut. Samma effekt ses hos kolloidalt silver, chlorella eller graviola, då de verker som transportörer till virus, gifter och andra substanser som inte skall finnas i kroppen. Här kan även framkallande av feber vara verksamt, då det aktiverar immunförsvaret. Detta utförs lokalt på ett visst område, eller genom att hela kroppens temperatur ökas till 41 grader (hypertermi).

– Avgifta kroppen med fin, ren mat och med ovan nämnda transportörer av gifter, så att gifterna elimineras från kroppen. De flesta cancersjuka har hög produktion av gifter från tumören, och faktum är att de flesta antingen avlider p.g.a. för hög giftproduktion (som inte levern klarar av) eller p.g.a. ett immunförsvar som inte fungerar korrekt, varvid de blir dödssjuka av endast små infektioner. Man dör alltså sällan av själva tumören och cancersjukdomen utan av de gifter som uppstår i samband med sjukdomen. Stötta leverns avgiftning med zink, magnesium och B-vitaminer för leverns avigftningsfas 1, och svavel (vitlök, msm) för fas 2. Stötta även upp med bra kolestrol (HDL), oorganiska salter, lecitin m.m. så att gallprodutkionen i levern fungerar som den ska. Gallan produceras i levern och transporteras via levergångarna till gallblåsan, och sedan via gallgångarna ner till tarmen. Under hela denna transport binder den upp gifter som sedan elimineras via tarmen. För att gifterna skall släppa längst ner i tarmen, innan största delen av gallan återabsorberas, krävs en mekanism som sällan fungerar på sjuka människor. Chlorella binder upp gifterna och för med dem ut, oavsett om mekanismen fungerar eller inte. Det är det som gör chlorella så effektivt vid avgiftningsproblematik. Andra viktiga utreningsvägar är njurarna (där svavel eliminerar gifter), utandningsluften, att svettas och kvinnans menstruation.

Läs mer om graviola: blog.php?bid=3421

– Utöver ovan nämnda är artemisiafusioner, injektion med C-vitamin, mistel eller liknande oerhört effektivt. Dock, så genomförs dessa behandlingar inte i Sverige, men i andra europeiska länder som tex Tyskland.       

Läs mer om hypertermi: blog.php?bid=2353&print=1

Läs mer om C-vitamininjektion: blog.php?bid=3006&print=1

Läs gärna inlägg om alla olika saker som nämns i denna artikel. Du söker enkelt genom att skriva in sökordet i sökrutan till höger.

Du hittar alla hemsidorna via denna länk: category.php?cid=7

Läs mer om kost och hälsa:

www.rawfood-kost.se
www.vegetarisk.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.receptkoll.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.skoldkorteln.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kemikalier.eu