ALA-tillskott (alfa-liponsyra) kan minska risk för hjärt- kärlsjukdom hos hemodialys-patienter

En ny studie visar att tillskott med alfa-liponsyra (ALA) kan påverka inflammation och oxidativ stress i positiv riktning. Även serumlipidnivåerna vid hemodialys (HD) kan förbättras och främjas. Studien utfördes på 63 patienter som alla led av terminal njursjukdom, varav 43 män och 20 kvinnor i åldrarna 22-79 år. Studien tyder således på att ALA-tillskott avsevärt kan minska riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med hemodialys.
 
Reference:”Effects of Alpha-Lipoic Acid Supplementation on Inflammation, Oxidative Stress, and Serum Lipid Profile Levels in Patients with End-Stage Renal Disease on Hemodialysis,” Khabbazi T,  Mahdavi R, Journal of Renal Nutrition, 2011 Sept; doi:10.1053/j.jrn.2011.06.005, [Epub ahead of print]. (Address:  Nutritional Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. E-mail: mahdavirez@hotmail.com ).

www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.kolhydrater.org
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.vegetarisk.info