Akupunktur, effektivare än läkemedel vid behandling av hälsporre

En randomiserad studie utförd med 38 försökspersoner som alla led av hälsporre, visade att akupuntur var långt mycket mer effekivt än standardbehandling med is och/eller läkemedel (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel). Akupunktur var även effektivare än stretching och stärkande träningsprogram, eftersom akupunktur var långt mycket mer effektivt för att påverka och minska smärtan.
  
Reference:”Treatment of Plantar Fasciitis in Recreational Athletes: Two Different Therapeutic Protocols,” Karagounis P, Tsironi M, et al, Food Ankle Spec, 2011 Aug; 4(4): 226-234. (Address: Laboratory of Functional Anatomy and Sports Medicine, Laboratory of Sports Medicine and Biology of Physical Activity, Department of Physical Education and Sports Science, Kapodestrian University of Athens, Greece).

www.motionstipset.se