Acetyl-L-karnitin kan förbättra hälsan och ge ökad livskvalitet hos patienter med hepatit C

En ny studie visar att tillskott med acetyl-L-karnitin kan ge markanta fördelar hos de patienter som lider av kronisk hepatit. Sextio patienter med kronisk hepatit C fick genomgå behandling med pegylerat interferon-a 2b och ribavirin (RBV) eller Peg-IFN-a 2b tillsammans med ribavirin (RBV) och acetyl-L-karnitin (ALC). Studien utfördes under 12 månaders tid.

Resultatet visade att de patienter som behandlats med tillskott av acetyl-L-karnitin (ALC) i kombination med sin standardbehandling erhöll sänkta nivåer av leverskador och ökat virologiskt svar. De upplevde även bättre mentalt och fysiskt välbefinnande och förbättrad hälsorelaterad livskvalitet. Resultat tyder på att tillskott med acetyl-L-karnitin kan vara till stor nytta för att minska trötthet och förbättra livskvaliteten hos patienter med hepatit C.

Reference:”The Supplementation of Acetyl-l-Carnitine Decreases Fatigue and Increases Quality of Life in Patients with Hepatitis C Treated with Pegylated Interferon-a 2b Plus Ribavirin,” Malaguarnera M, Vacante M, et al, J Interferon Cytokine Res. 2011 Sep; 31(9): 653-9. (Address: Research Center ”The Great Senescence,” University of Catania , Catania, Italy. E-mail: malaguar@unict.it ).

www.kostkoll.se
www.friskabarn.se
www.kosttipset.se
www.kosttilskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.skoldkortel.info
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se