Skicka 80% av cancerfallen kan botas om inte patitenten är helt förstörd av ”traditionell” cancervård redan innan. Se denna film från norska sjukvården!!! till en kompis som ett e-postmeddelande!

  • captcha