3 dödsfall… Vaccinet kan vara för starkt… och ändå finns planer på att vaccinera alla våra bebisar!

Idag skriver Aftonbladet att två allvarligt sjuka personer har dött efter att de fått vaccinet mot svininfluensan och nu kom ytterligare ett dödsfall knutet till vaccineringen. Läkemedelsverket utreder nu om det kan krävas nya rekommendationer som avråder äldre och sjuka att vaccinera sig.

Det komiska är att att de säger att de äldre inte verkar få influensan, när det i själva verket beror på att alla som är födda innan 1950 redan har motstånd mot influensen, då de har utsatts för spanska sjukan. De behöver alltså inte vaccineras och det är också därför de sällan insjuknar i influensan. Men detta kollade man inte innan man beställde alla vaccindoser och började vaccinera de äldre.

Enligt en studie som vaccintillverkaren Glaxo Smith Kline har gjort på 200 bebisar och småbarn så ger vaccinet bara små biverkligar vilket gör att vi kan börja att vaccinera även dem MEN (!!!) är det ingen som ifrågasätter att studien är gjord av vaccintillverkarna själva?
Det bör som sagt, återigen tilläggas att de har immunitet och inte står till svars för någonting som sker… Det här blir bara värre och värre!

www.kostkoll.se
www.piggabarn.se