Svenska forskare undersöker möjligheter för förbud mot bisfenol A (BPA)

Sverige är det senaste EU-land som överväger att förbjuda det kemiska bisfenol (BPA) och den svenska regeringens forskare har stämt möte nästa vecka för att undersöka möjligheterna till ett förbud from 2011.


På order från den svenska regeringen skall det svenska Livsmedelsverket och svenska Kemikalieinspektionen gemensamt utvärdera fördelarna med ett förbud samt vilka möjligheter som finns för att införa ett nationell BPA-förbud i vissa plastprodukter. Särskild vikt skall läggas på produkter för barn samt prioritet på hur BPA påverkar barn.

www.kemikalier.eu
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.zarahssida.se