Sukralosförstärkare för att förstärka smaktillsatsernas sötma … !?

Senomyx, Inc., är ett ledande företag med fokus på att använda egenutvecklad teknik för att upptäcka och utveckla livsmedelsingredienser med smak för mat, dryck och industriella ingredienser. De har även framarbetat sukralosförstärkaren S2383 som har fastställts vara säker enligt bestämmelserna från amerikanska Food and Drug Administration (FDA). S2383, upptäcktes och utvecklades av Senomyx och är en mycket effektiv förstärkare av det högintensiva sötningsmedlet sukralos. S2383 är avsedda att förstärka smaken på sukralos, ett högintensivt sötningsmedel som används i ett brett urval av drycker och livsmedel såsom konfektyr, bakverk, efterrätter och mejeriprodukter samt i flertalet (OTC) hälsovårdsprodukter och kosttillskott.

Genom att möjliggöra en minskning av sukralos, bidrar S2383 till att tillverkarna kan sänka sina kostnader för varor och eventuellt också förbättra smakernas egenskaper o vissa produkter.

”S2383 konstaterades under 2007, och samma metod resulterade i att man 2008 upptäckte S6973, en mycket effektiv förstärkare av sackaros. S6973 möjliggör upp till 50% minskning av socker i flertalet livsmedel och drycker utan att påverka smaken. Senomyx har ingått samarbeten och utvecklar tillsammans med sju av världens ledande företag inom mat och dryck: Ajinomoto Co, Inc., Cadbury plc, Campbell Soup Company, The Coca-Cola Company, Firmenich SA, Nestlé SA, och Solae. Nestlé saluför för närvarande produkter som innehåller en av Senomyx s smakingredienser (läs tidigare inlägg).

För mer information, besök <http://www.senomyx.com> http://www.senomyx.com.

www.kostkoll.se
www.piggabarn.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.rawfood-kost.se
www.detoxa.nu