Örter kan bidra till att minska ångest!

Växtbaserade kosttillskott som passionsblomma och kava har goda belägg för deras effekter vid ångest, visar en ny granskning.


Forskningen, som publicerades i tidsskriften Nutrition visar att närings-och växtbaserade tillskott är en effektiv metod för behandling av ångest och ångestrelaterade allvarliga biverkningar.


Depression och ångest är två av de vanligaste psykiska störningarna och drabbar nästan 55 miljoner människor i USA  varje år. Psykiska problem rapporteras vara en av de vanligaste orsakerna till att människor uppsöker kliniker. Behandlingarna kräver ofta en långsiktig behandling med receptbelagda läkemedel.


De 24 studierna som forskningen baseras på undersöktes effekterna från passionsblomman, lysin, magnesium, kava och johannesört, och de flesta av dessa studier utfördes på patienter med diagnostiserad antingen ångestsyndrom eller depression.

Tre separata studier om passionsblommans effekter rapporterades visa positiva effekterna, vilket ger bra bevis på effektiviteten som en ångestdämpande medel, enligt forskarna. Kava visade på positiva egenskaper i 11 studier och de patienter som fått kava, visade på en minskning av 63 procent gällande deras ångestsymtom.

Source: Nutrition Journal
Published online ahead of print, doi: 10.1186/1475-2891-9-42
“Nutritional and herbal supplements for anxiety and anxiety related disorders: systematic review”
Authors: S.E Lakhan, K.F Vieira

www.kosttillskott-guiden.net
www.kostkoll.se
www.naturmedicin-guiden.se
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.vitaminochmineral.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.friskabarn.se  
www.zarahssida.se