Öppet brev som du som förälder kan lämna eller maila till ansvarig skolsyster, rektor eller till föräldrarådet på skolan!!!

I vår familj har vi gjort ett aktivt val inom vaccineringsfrågan och vill informera dig om vad detta grundar sig på!

Ett stort antal studier, påvisas att barn kan få obotliga skador av det etylkvicksilver som finns i konserveringsmedlet Tiomersal. Varje dos av influensavaccinet Pandemrix innehåller  kvicksilverföreningen, som snabbt sönderfaller till oorganiskt kvicksilver, och effektivt skadar hjärnans celler. När detta inträffar under hjärnans utveckling hos små barn, så kan kroniska skador uppstå med ett livslångt lidande som följd.


Forskning visar även på att utvecklingen av hjärnan hos barn i åldern upp till tio år kan hämmas av etylkvicksilvret och trots att det finns kvicksilverfria vaccin, så har inte dessa beställts till den svenska befolkningen. Kvicksilver förbjöds 1 juni 2009 i Sverige och tiomersal togs bort från alla barnvaccinationer under tidigare delen av 90-talet. Forskning visar att kemikalierna i Tiomersal är dödliga och kan orsaka cancer, hjärn- och leverskador.

Övriga ingredienser i vaccinet är bland annat polysorbat 80 som består av sorbitol, fettsyror, och etylenoxid. Etylenoxid är giftigt att inandas, ger lungskador och används för rengöring av kirurgiska instrument då det är bakteriedödande. Även miljögifter i form av fosfater finns som ingrediens i vaccinet. Fosfater kväver alla former av vattenlevande djur, är mycket giftigt för vattenrelaterade organismer, klassas som farligt avfall, skall ej tömmas i vanligt avlopp, kan orsaka högt blodtryck, bristande sköldkörtelfunktion, höjt blodsocker, sömnlöshet, myrkrypningar, värk i handled/Karpal Tunnel Syndrom och lokal muskelsmärta.

Med hänvisning till ovan nämnda ingrediensförteckning och det faktum att vaccintillverkarna till vaccinet pandemrix numera har begärt ansvarsfrihet, så ber vi dig/er att respektera vårt val som innebär att våra barn ej skall vaccineras.

Ytterligare faktorer är att de fall av svininfluensa som har insjuknat i Sverige och världen har visat sig vara lindrigare än en vanlig influensa, vilket gör vaccineringsriskerna otänkbara i jämförelsen. De få människor som avlidit i sjukdomen har haft flera andra sjukdomar, som med stor sannolikhet hade orsakat deras död inom kort eller vid insjuknandet av en vanlig influensa. Antalet dödsfall i vanlig influensa är långt mycket högre än de som idag rapporteras gällande svininfluensan och flertalet tidigare rapporter från pandemier visar att utbrott av sjukdom har skett EFTER att vaccinering skett.  

För att påpeka vaccinationers påverkan på människan så kan det nämnas att mässling, påssjuka, smittkoppor, polio och menginitis har utbrutit runt om i världen i JUST vaccinerade befolkningar. Forskning påvisar även att mässlingvaccin ”undertrycker immunsystemet vilket medför ökad mottaglighet för andra sjukdomar och att antalet dödsfall i infektionssjukdomar i USA och England minskade stadigt med 80% FÖRE vaccinationernas tid.

En av de viktigaste frågeställningarna inför en massvaccinering är att barn oavsett ålder antas vara lika stora, tunga och långa dvs: en 4 kilos 2 månaders baby erhåller samma dos som en 20 kilos femåring.

De långtidseffekter som uppstår av dessa vacciner är omöjliga att förutspå, då det knappt har testats och vi inte ännu vet om det orsakar kroniska, immunulogiska och neurologiska sjukdomar som autism, hyperaktivitet, ADD, dyslexi, allergier, cancer och andra tillstånd.

Med anledning av detta undanber vi oss en vaccinering och ber er att respektera denna ståndpunkt! 

Vänliga hälsningar——————————————————————————–


Mitt / Mina barn heter:——————————————————————————- 

För mer information, frågor, forskning och källor maila zarah@kostkoll.se