Multivitaminer och bröstcancer-risk, debattartikel av Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare på IFM kliniken

Det har varit en del mediauppståndelse kring den svenska studie som presenterades i tidskriften ”American Journal of Clinical Nutrition”, 24/3 2010. Studien heter ”Multivitamin use and breast cancer incidence in a prospective cohort of Swedish women”.

Det blev stora rubriker i vissa tidningar om hur kvinnor som intog multivitaminer hade ökat risken för bröstcancer. Detta har gjort att många kvinnor har blivit tveksamma till att fortsätta med att inta sina multivitaminer.  Det finns en hel del brister i studien samt rapporteringen av studiens resultat. Läs forskningshänvisningar och utvärdering från en av Sveriges främsta sakkunniga inom näringsmedicin, Peter Wilhelmsson.

I studien följde man totalt 35,329 kvinnor mellan åren 1997 och 2006, man gav dem ett frågeformulär att fylla i som gav följande resultat:

Av de 26,312 kvinnor, som under 10 års tid inte intog multivitamin- tillskott, utvecklade 681 cancer. Risken hos denna grupp att få diagnosen bröstcancer var 0,26 kvinnor/år.
Av de 9,017 kvinnor som intog multivitaminer fick 293 stycken bröstcancer, med en riskprocent på 0,32, och därmed 19% ökad risk, jämfört med gruppen som inte intog multivitamin- tillskott.

Det betyder att 1,667 kvinnor varje år skulle behöva inta multivitaminer för att en extra kvinna skulle utveckla bröstcancer.

Andra liknande studier gav blandade resultat. Citat från ovanstående studie varnar för att det finns mycket blandade studier med blandade resultat:

”Epidemiologic studies of the association between multivitamin use and breast cancer risk yielded inconsistent results.”

Det finns en del studier som visar en ökad risk vid intag av multivitamin tillskott och en del studier som visar det motsatta. Denna studie, från Uppsala och KI , var alltså en av studierna som har visat något ökad risk för bröstcancer vid användning av multivitaminer. Flera andra studier visar istället ett ökad skydd mot bröstcancer vid intag av multivitaminer.

En studie som man har presenterat vid ”The American Association for Cancer Research” på årsmötet 2010 och redovisas på WebMD den 19 april 2010) visar att av 700 kvinnor som intagit multivitaminer i Puerto Rico har 31% mindre risk att utveckla bröstcancer och att kvinnor som intog kalcium tillskott hade 40% minskad risk. Forskaren vid studien, professor Jaime Matta, sa att vitaminerna har starkare effekt när de arbetar tillsammans än när de arbetar separat. Han rekommenderar att man intar multivitaminer, speciellt de som innehåller kalcium, för att hjälpa att skydda mot cancer. (Laino, Charlene WebMD Health News, ”Multivitamins May Cut Breast Cancer Risk”.)

Studierna ger förvirrande eller olika resultat pga att det är felaktigt att jämföra dessa mot varandra. Det är som att jämföra äpplen med apelsiner. Man utförde studierna på olika sätt, i olika länder, under olika tidsramar, kriterier och med olika frågeformulär etc. Därför får vi detta förvirrande  besked!

Vid en tidigare studie, gjord av ”American Cancer Society”, Cancer Prevention II Nutrition Cohort Studie 2003;12:161-4, visades en ökad risk vid intag av multivitaminer endast av gruppen som hade högt intag av alkohol (mer än 15 gram alkohol per dygn). Den nya svenska studien visade ökad risk för bröstcancer endast för kvinnor som drack mindre än 5 gram alkohol per dag.

En tidigare studie från ”American Journal of Clinical Nutrition” (2006;83:895-904) visade en ökad risk för bröstcancer vid intag av multivitaminer, där man tror att folsyra var boven, men en senare studie av bl.a Ishitani, K. presenterad i American Journal of Epidemiology (2008;167;1197-206) visades inget samband mellan intag av multivitaminer och ökad risk för bröstcancer.

En annan studie, från Mexico, visar att kvinnorna som hade högst värden av B12 och folsyra i sin kosthållning, hade lägst förekomst av bröstcancer.  ( Lapjous, M, et.  Canc Epideiol Biomarkers Prev.  2006;15:443-8).

Ytterligare en studie gjord 1999 (Zhang, S, et al. JAMA, 1999: May 5;281 (17):1632-7) visade att ökat intag av folsyra skyddar mot cancer (som stimuleras av ökat alkohol intag). 

En studie från Karolinska 2003, som presenteras i ”Journal of Nutrition” (133:2650-2654) i Augusti 2003, visade att de män och kvinnor med ett dagligt intag av multivitamin/mineral hade 21% mindre risk för att drabbas av hjärtinfarkt.

En studie från ” The Nutrition Journal” ( 6:30) 2007, visade tydligt att de som intog högsta doserna av kosttillskott var friskaste och hade mindre risker för att utveckla diabetes, hjärt och kärl samt andra sjukdomar. 

Riskfaktorer i den svenska studien för multivitamin gruppen, jämfört med de andra.
Några faktorer som jag tror påverkar den ökade risken för bröstcancer för deltagarna i svenska studien som intog multivitaminer är: 

Hela 57,9% av gruppen som började att inta multivitaminer hade tagit syntetiska östrogenhormoner, jämförd med endast 48,8% hos gruppen som inte intog multivitaminer. Flera studier under 2003-2004 bekräftade att användning av östrogen hormoner, mot övergångsbesvär, ger ökad risk för bröst och underlivscancer.

Dessutom var användningen av p-piller högre hos kvinnor som intog vitaminer (60,2% istället för 57,7%).  Användning av p-piller kan ge ökad risk för bl.a gallsten, blodproppar och cancer.

Kvinnorna som intog multivitaminer hade 10% högre intag av alkohol. Vi vet att alkohol ökar risken för bröstcancer.

I gruppen som intog multivitaminer hade vid starten av studien 14,7% av deltagarna haft bröstklumpar, mot 12,4% av dem som inte intog tillskott. Återkommande problem med bröstklumpar kan öka risken för cancer.

Gruppen som intog multivitaminer hade sämre genetiska förutsättningar, 9,1% hade familjemedlemmar som utvecklat bröstcancer. 8,8% hade det i gruppen som ej intog kosttillskott.


Tillsammans kan ovanstående ökade risker hos multivitamin- användare ge en förklaring till den något ökade risken för att utveckla bröstcancer. Sammanlagt var riskerna större i gruppen som intog tillskott än gruppen som inte intog tillskott. Gruppen som inte intog multivitaminer rökte något mer än gruppen som intog multivitaminer, men detta ökar risken främst för lungcancer och ej bröstcancer.


Användning av enskilda vitaminer och mineraler gav inga tydliga besked, förutom intag av kalcium som visade ge ett 26%-igt ökat skydd mot en utveckling av bröstcancer. Om man intar en eller två svaga tabletter multivitamin-mineral innehåller den sällan mer än 300 mg kalcium, en för liten mängd för att ge skydd mot bröstcancer.  Det är dem som intar större mängder extra kalcium- tillskott som får skydd, samt de som intar flera multivitaminer dagligen som innehåller högre mängder kalcium.

Frågor och information om riskfaktorer saknades


Det finns annan mycket värdefullt information som också har ett starkt inflytande på risken för att utveckla bröstcancer, som inte redovisades.

Tex  hur länge dessa kvinnor ammades, när kvinnogruppen fick sin första mensblödning, fick sitt första barn och om de utsatts för mer eller mindre miljögifter. Alla dessa faktorer har visat sig ha betydelsefulla effekter på bröstcancer risken. Vi vet ej hur dessa faktorer påverkade gruppen.

En av de viktigaste informationsbitar som saknades i studien var blodvärdena på antioxidanter i gruppen som intog vitaminer och mineraler, kontra gruppen som inte intog det.

Genom att frågeformulären var för generella, samt att man delade upp gruppen i endast två grupper, så vet man inte om gruppen som intog multivitaminer hade högre mängder av nyckel-ämnen som kan skydda mot kroniska sjukdomar. Om man endast tar 2-4 multivitaminer per vecka så ska man inte förvänta sig få skydd mot kroniska sjukdomar.
Frågeformulären om intag av multivitamintabletter


I frågeformulär som delats ut, gällande användning av multivitaminer, delar man svaren enligt följande enkla kriterier.

Tar du multivitamin/mineral tillskott eller andra tillskott? De som sa nej fanns i en grupp och de som använder mer än en tablett per vecka delades upp i en annan grupp.
Detta ger väldigt lite information varifrån man kan dra några slutsatser. Man skulle ha delat upp gruppen i 4 eller 5 grupper enligt följande:

Inget intag av vitamin/mineral tillskott:
1-5 tabletter per vecka
5-10 tabletter per vecka
11-20 tabletter per vecka
>20 tabletter per vecka.

Andra faktorer som kan förvirra studien är:

Vilka tillsats-ämnen och färgämnen finns i multivitaminerna? En del kan innehålla cancerogener. Löste de upp de multivitaminer de intog? En del preparat kan ha dålig upplösning och passerar genom magen till toaletten.

Riskprocenten


En 19%igt ökad risk, är en mycket liten risk, jämfört mot andra livsstilsfaktorer som ökar risken att utveckla cancer.  Ex på detta är: En genetisk risk, när första mensen inträder, hur länge man ammades, intag av socker och skräpmat, alkoholintag, motionsbrist, animalisk kost, exponering för tungmetaller och kemikalier. Dessa innebär en mycket större risk som påverkar utveckling av bröstcancer än de ev 19% som nämns.  


Om man intar multivitaminer för att få ett ökad skydd mot kroniska sjukdomar så måste man vara konsekvent, samt inta de doser som kan ge skydd. Annars tar man främst en låg dos multivitamin som ett komplement till kosten för att försäkra sig om att få i sig de minimala dagliga doser som myndigheterna rekommenderar, sk. RDI.


Det finns näringsämnen som har visat sig ge skydd mot cancer i verksamma doser, dessa kan finnas i multivitamin preparat, men finns oftast inte i ”en om dagen” tabletter.
D- vitamin har visat sig ge ett betydelsefullt ökat skydd mot cancer. Flera studier visar att intag av minst 25 mcg D- vitamin minskar risken för kolon- cancer med hela 50% och bröst och äggstockscancer med 30%. (Gorham ED, et al. Am. J. Prev. Med. 2007.32:210-216, Garland, CF, et al. Am. J. Prev. Med. 2006. 31:512-514, Garland, CF, Ann Epidemiol. 2009 July;19(7):468-83). Innehöll tillskotten som deltagarna tog dessa doser? Troligtvis inte!

Selen har visat sig, i flera studier, minska risken att utveckla cancer. Tillgången av selen genom selenrikt vatten, selenrik mat eller tillskott, kan minska risken betydelsefullt för flera olika cancersorter.  (Knekt P. et al. J. Natl Cancer Inst. 1990;82:864-868, Yu S, et al. Biol Trace Elem Res. 1991;29:289-294,  Combs, GR Jr. Br. J Cancer, 2004 Jul 19;91:2:195-9, J. National Cancer Inst. 2004;96;22:1669-1675 )

C- vitamin, E- vitamin, kalcium och magnesium är viktiga näringsämnen som även har visat sig i studier förebygga cancer om man intar dessa i rätt form och rätt doser. 

Om man har en intention att inta multivitamin tillskott och extra vitaminer för ökad skydd mot anlag av cancer behöver man inta rätt doser. Dessa doser finns sällan i en eller två multivitamin tabletter per dag.  Det behövs 2-3 tabletter dagligen bara för att få i sig skyddande mängder kalcium. 

Om man har ex 100 bilar där man vill veta om de kan köra från Gävle till Malmö på en full tank bensin inom 2 dygn så behöver man veta några nyckel- fakta innan man analyser resultaten.

Finns det förare som kommer att köra hela sträckan? Det hjälper inte om föraren kör några hundra kilometer varje dag och sedan vilar för dagen. De måste köra minst 400 kilometer per dag.

Vilken bränsle- förbrukning har bilen? Man vet redan före start att bilar med en förbrukning på <0,6 liter per mil har tillräckligt med bränsle för att klara av sträckan och för dem med bilar som drar >1,2 liter/mil är det tveksamt. Hur stor är bensintanken? Har de en bil som är i gott skick och håller hela vägen? Några bilar kanske är i så dåligt skick redan innan start att det är tveksamt att de kommer att klara resan.

Det skulle vara mycket svårt och felaktigt att göra en slutlig analys om man inte tar hänsyn till ovanstående faktorer. Hur trovärdig är en statistik på att 40% klarade målet och 60% inte, utan tillräckligt med detaljer. Det är så här det är med ovanstående studie.

Slutsatserna är inte trovärdiga pga flera nyckelfaktorer:

Vi vet inte hur många multivitamin- tillskott eller hur många tabletter gruppen tog per dag.
Vi vet inte vilka tabletter eller preparat de tog.
Vi vet inte om de fick i sig några skyddande och verksamma doser av tex D vitamin, selen, kalcium, magnesium mm. som kan skydda mot bröstcancer. Internationella studier om näringsämnen de sista 30 åren visar att hur ofta man intar ett preparat och de doser man får i sig är avgörande för att nå resultat.

Multivitamin gruppen hade sämre förutsättningar pga de tog mer p-piller, östrogen, drack mer alkohol etc. Alla dessa faktorer kan i sig öka risken för att utveckla bröstcancer.
Det är helt felaktigt att dra slutsatser från den svenska studien och många andra liknande studier pga ovanstående brister.  Förhoppningsvis kommer det bättre studier i framtiden.

Jag har dessutom goda råd och riktlinjer som jag vill ge kvinnor som är oroliga för sin risk att utveckla bröstcancer.

Peter Wilhelmsson, Näringsmedicinare, IFM kliniken, Falun