Läkande och antiinflammatoriska egenskaper från proteolytiska enzymer, Bromelain

Bromelain kommer från Ananas och är en mycket effektiv form av enzym. Gemensamt för alla proteolytiska enzymer, är att de bryter ner proteiner och såldes även har förmågan att städa upp plack och skräp som ansamlats i kärlen. Detta minskar inflammation och förbättrar hjärt- kärlhälsan markant, samtidigt som den förbättrade spjälkningen av proteiner, också ger förbättrad matsmältning och minskad risk för tarmsjukdomar och dålig tarmflora.

Bromelain är ett kraftfullt proteolytiskt enzym som kommer från juice och stjälk av ananas. De enzymer som används kallas för sulfhydrylproteaser eftersom en sidokedja av cystein av fria sulfhydrylgrupper finns närvarande i strukturen. Den vanligaste källan för enzymerna är stammen, även om frukten också används ibland. Dock, så finns det en större ekonomisk vinning i att använda stammen, eftersom frukten skördas och säljs som den är.
I många länder har man anammat enzymer långt mycket mer än vad vi gör i Sverige och i Tyskland är bromelain faktiskt det trettonde mest använda supplementet (tillskottet). Ett stort antal studier visar att bromelain och andra proteolytiska enzymer fungerar som modulatorer vid inflammation och att de således kan hämma och förebygga ett antal inflammatoriska tillstånd, inkluderat multipel skleros, pleurit, åderförkalkning, artros, ulcerös kolit, reumatoid artrit och allergisk astma m.m.

Bromelain kan också minska nästäppa eftersom det minskar den förträning som uppstår i näsans slemhinnor. Samma gäller förträningen som uppstår i gallgångarna vid allergiska reaktioner och/eller vid asmatiska reaktioner. Bromelain tar bort vissa CD128 receptorer för interleukin-8 (IL-8). Eftersom IL-8 är immunceller som stimulerar till neutrofila aktivering och således ökad inflammation, så kan enzymernas förmåga att modulera receptorer för IL-8, hjälpa bromelain att kontrollera denna immunreaktion. Andra studier har visat att bromelain effektivt kan minska andra kända inflammatoriska prostaglandiner, cytokiner och kemokiner.

Källa: NaturalNews
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kostkoll.se

www.rawfood-kost.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.vegetarisk.info