Skicka Kalium, pot ashes, pottaska, qali… Kärt barn har många namn! till en kompis som ett e-postmeddelande!

  • captcha