Höga blodnivåer av Vitamin B6 och Metionin i kombination med folsyra sänker risk för lungcancer med 66%!

Lungcancer ökar alltmer, i stigande skala som våra föroreningar och miljögifter. Enligt JAMA, så kan detta motverkar till hela 66% genom tillskott av B6, metionin och folsyratillskott (jun 2010 JAMA).


En nivå över genomsnittet av vitamin B6 och metionin i blodnivåerna i genomsnitt fem år innan sjukdomen bryter ut, är förknippade med minst 50 procent minskad risk för att utveckla lungcancer. Forskarna konstaterade också att när höga nivåer av vitamin B6 och Metionin kombineras med en ökad nivå av folsyra, så minskar lungcancer med 66%.


Det bör påpekas att 50% av de som får diagnosen lungcancer, aldrig har rökt. Detta visar att minskning av föroreningar och vår dagliga avgiftning är oerhört viktiga aspekter.

Lungcancer är en sjukdom som uppkommer i  lungornas vävnader och då vanligtvis i cellerna som kantar luftvägarna. Majoriteten av alla lungcancerfall uppstår från epitelceller och kan bilda metastaser (dvs sprida sig) i binjurarna, lever, hjärna och ben. Det finns två typer av lungcancer… Den ena är en småcellig lungcancer och den andra en är icke-småcellig lungcancer. Cigarettrökning orsakar fortfarande mest lungcancer men höga nivåer av föroreningar, strålning och exponering för asbest kan också öka risken och blir allt vanligare.


Vitamin B6 (pyridoxin) är ett vattenlösligt vitamin som bidrar till att mer än 100 enzymreaktioner i kroppen, främst inom metabolism av aminosyror och proteiner. Brist på vitamin B6 är en av de vanligaste näringsbrister som vi har idag, främst eftersom B-vitaminer lätt försvinner under tillagning och upphettning.

Metionin är viktigt för flertalet biokemiska funktioner och de flesta av kroppens celler kan använda homocystein som ersättning för metionin om det uppstår brist. Det finns dock celler som är metioninberoende och som inte kan använda homocystein. Metioninnivåerna påverkar svavelhaltiga föreningar, såsom glutation, som hjälper levern att försvara sig mot giftiga föreningar. Desto högre giftiga föreningar i kroppen, desto högre behov av metionin.

Källa:
1 Johansson M, Relton C, Ueland PM, et al. Serum B-vitamin nivåer och risken för lungcancer. JAMA. Jun2010, 303 (23) :2377-85
Publicerad: MedscapeCME Kliniska Briefs

Läs mer:

www.kosttillskott-guiden.net
www.rawfood-kost.se
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.vegetarisk.info
www.kolhydrater.org
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.kostkoll.se
www.kosttipset.se
www.receptkoll.se
www.gravidkost.se
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.vitaminochmineral.se
www.zarahssida.se