D-vitamin för minskad depression och ökat immunförsvar!

Det främsta och bästa sätt för att få gott om D-vitamin är att producera den i din egen kropp, då genom viss exponering av ultraviolett A-och B-strålning från solen. Vintertid, så finns solarier som producerar ultraviolett A-och B-strålning vilket visar på den positiva intention med ett solarium. Dock, så har solariet flera negativa påverkningar OM du solar mycket och ofta.

Det allra bästa är UVB-strålarna från solen eftersom det hjälper huden att producera upp till 80% av vitamin D i kroppen. Din kropp kan helt enkelt inte kan tillverka D-vitamin utan exponering från UVB-strålar. UVA-strålarna har oftast funktion att ge en fin solbränna men har också fördelen att den förbereder kroppen på solens strålar genom ett ge ett naturligt försvar mot solbrännan.  

OM du inte får solsljus så behöver du alltid komplettera din kost med D-vitamin. Det kab även vara bra att veta att solens strålar står så lågt (45 grader) mellan höst- och vårdagjämning, vilket gör att strålarna filtreras bort av solen. Detta gör att du inte kan tillverka D-vitamin i huden mellan oktober och april. Detsamma gäller på sommarhalvåret eftersom strålarna endast når dig mitt på dagen, under den soltid som vi avråds att vistas i solen.

D-vitaminbrister kopplas ofta samman med allt från depression till influensa och försämrat immunförsvar. Öka ditt intag till minst 2000 enheter (mg) per dag alternativt att du vistas utomhus minst 20 min mitt på dagen under sommartid eller solar solarium 15 min i veckan.

www.vitaminochmineral.se
www.detoxa.nu
www.rawfood-kost.se
www.kostkoll.se