Antalet cancerceller kan fastställa aggressivitet hos tumörer

Ny forskning har visat att man kan se hur aggressiv en tumör är utifrån antalet cancerceller som cirkulerar i patientens blod. Man räknar alltså cancercellerna i blodet och kan på så sätt fastställa sjukdomens styrka. Detta gör det också lättare att fastställa lämplig behandling och medicinering.

Källa: Vetenskapsradion

www.friskabarn.se