Allergi mot kiwifrukter kan minskas med ”rätt” kiwisort..!

En ny studie visar att flera vanliga kiwisorter som tex haywardkiwi, kan vara mer allergiframkallande än andra mindre kända sorter.

Enligt en ny studie som nyligen publicerades i Journal of Allergy and clinical immunology, så har ett global ökning av kiwikonsumtionen ökat sedan 1970-talet. Detta har lett till en ökning av allergirelaterade fall med allt från utslag och inflammation i munnen till svåra systemiska reaktioner.


Den nya studien visar att de allergiframkallande reaktionerna skiljer oerhört mycket mellan de sex olika sorters kiwifrukt som har analyseras vid prick test. Studien genomfördes på 37 vuxna människor med kiwiallergi.  

Forskarna fann att de sorter som hade en mer djupgrön färg eller var av den väldigt vanliga arten ”hayward” var mer allergiframkallande än tex guldkiwi. Exempel på sorter som med guldkiwi är Zespri Gold eller Hort 16A. Även sorten Eriantha utlöste höga halter av histamin, medan Hort 16A och Sommar 3373 gav de mildaste allergiframkallande reaktionerna.


Referenser:

Published online ahead of print: Journal of Allergy and Clinical Immunology,doi:10.1016/j.jaci.2010.10.003


”Differences in the allergenicity of six different kiwifruit cultivars analysed by prick-to-prick testing, open food challenges, and ELISA”


Authors: T-M. Le, P.Fritsche, M. Bublin, C.Oberhuber, S.Bulley, E. van Hoffen, B.K Ballmer-Weber, A.C. Knulst, K. Hoffmann-Sommergruber
Published online ahead of print: Journal of Allergy and Clinical Immunology,doi:10.1016/j.jaci.2010.10.003


”Differences in the allergenicity of six different kiwifruit cultivars analysed by prick-to-prick testing, open food challenges, and ELISA”


Authors: T-M. Le, P.Fritsche, M. Bublin, C.Oberhuber, S.Bulley, E. van Hoffen, B.K Ballmer-Weber, A.C. Knulst, K. Hoffmann-Sommergruber 

Läs mer:

www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.naturmedcin-guiden.se
www.kostkoll.se
www.rawfood-kost.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.zarahssida.se