Omega-3 fleromättade fettsyror och antioxidanter för ökad fysisk prestation hos postmenopausala kvinnor

2013 januari > måndag, januari-21-2013

En randomiserad, dubbelblind, pilotstudie utförd på 126 postmenopausala kvinnor visade att tillskott med fiskolja (2 kapslar innehållande 1,2 gram EPA och DHA per dag) under en period av 6 månader var associerat med betydande förbättringar i den fysiska prestationen, jämfört med placebo. Intag av vitamin C och selen (starka antioxidaner) och förändringar i TNF-alfa befanns också bidra till förändringar i den fysiska prestationen. Testpersonernas gånghastighet mättes under studiens gång. Resultatet tyder på att omega 3 och antioxidanter som vitamin C och selen kan förbättra den fysiska förmågan hos postmenopausala kvinnor.
 
Reference: ”The Impact of Supplemental n-3 Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids and Dietary Antioxidants on Physical Performance in Postmenopausal Women,” Hutchins-Wiese HL, Kleppinger A, et al, J Nutr Health Aging, 2013; 17(1): 76-80. (Address: A. Kenny, Center on Aging, MC-5215, University of Connecticut Health Center Farmington, CT 06030-5215, USA. Email: kenny@uchc.edu ).

LÄS MER…

D-vitaminnivåer vid amning

2013 januari > måndag, januari-21-2013

I en studie med 94 barn som endast ammats 2-3 månader påvisades större D-vitaminbrist, än hos de barn som ammats längre tid. De barn som ammats kortare tid, hade endast 25 procent av rekommenderade serumnivåer, jämfört med kontrollbarnen som låg normalt. Studien genomfördes Nya Zeeland.
 
Reference: ”Vitamin D status of exclusively breastfed infants aged 2-3 months,” Wall CR, Grant CC, et al, Arch Dis Child, 2013 Jan 8; [Epub ahead of print]. (Address: Discipline of Nutrition, Faculty of Medical and Health Sciences, University of Auckland, , Auckland, New Zealand)

LÄS MER…

Zink-tillskott vid hemodialysbehandling

2013 januari > måndag, januari-21-2013

I en randomiserad studie med 65 patienter som genomgick hemodialys (HD) syntes lägre plasmakoncentrationer av zink än det som anses normalt (mindre än 80 mg / dl). Testpersonerna fick dagligt tillskott med zink under 8 veckors tid, och vilket resulterade i ökade zinkkoncentrationer, lägre kopparkoncentrationer, reducerat förhållande mellan koppar och zink (Cu / Zn-förhållanden), minskad oxidativ stress, lägre inflammationsvärden och ökad mängd lymfocyter. Denna utveckling tyder på att den oxidation (nedbrytning och stress) som en hemodialysbehandling skapar i kroppen, kan motverkas genom att tillföra zink. 

Zink är en antioxidant som motverkar stress och den samverkar med koppar, på så vis att koppar och zink behöver vara i rätt balans för att skapa harmoni. På samma vis som järn, så är koppar oxidativt (nedbrytande) i för stora doser, och symtom på högt koppar är PMS-besvär, svåra menstruella blödningar, smärtor, hudproblem, aggression, rastlöshet m.m. Högt koppar kan balanseras upp genom tilskott med zink (terapeutiska doser).

Högt koppar kan uppstå om man har kopparrikt vatten (från egen brunn), efter graviditet (graviditetsdiabetes då koppar inte kan oxidera korrekt i levern efter genomgången graviditet) o.s.v. Koppar ökar i kroppen när kvinnan är gravid, då koppar ingår i de små kärl som kroppen skapar för ökad tillförsel av näring till fostret/livmodern. Högt koppar minskar zinknivåerna, vilket ökar risk för diabetes. Detta är kopplingen till graviditetsdiabetes och barndiabetes, då levern inte har förmåga att oxidera koppar på korrekt vis.

Läs mer om detta på vår sajt om medicinsk geologi: www.medicinsk-geologi.se
 
Reference: ”Effects of zinc supplementation on plasma copper/zinc ratios, oxidative stress, and immunological status in hemodialysis patients,” Guo CH, Wang CL, Int J Med Sci, 2013; 10(1): 79-89. (Address: Micro-Nutrition Lab, Institute of Biomedical Nutrition, Hung Kuang University, Taichung 433, Taiwan, Republic of China).

LÄS MER…

Synacthentest (ACTH-test) vid binjureutmattning, binjuresvikt eller Addisons sjukdom

2013 januari > måndag, januari-21-2013

Synacthentest är ett test som mäter binjurarnas stress, genom en mätning av adrenokortikotropt hormon (ACTH). ACTH produceras i hypofysen och det är det hormon som stimulerar binjurarna, så att de producerar kortisol, DHEAS (dehydroepiandrosteron) och aldesteron. Testet kan även kallas för ACTH-test, tetrakosaktidtest eller cosyntropintest, men inom medicinsk provtagning används oftast benämningen synacthentest.

Testet utförs genom att syntetiskt ACTH injeceras, följt av en mätning av hur produktionen av kortisol och aldesteron fungerar. Binjurar som fungerar som de ska, ska respondera genom att producera kortisol då de stimuleras av ACTH. Om produktionen är låg, eller väldigt låg, så tyder det på att binjurarna inte fungerar som de ska. Det man utesluter med hjälp av testet, är främst primär och sekundär binjureinsufficiens, dvs utmattning av binjurarna, samt Addisons sjukdom (en kronisk endokrin rubbning, då binjurarna inte kan producera tillräckligt med steroidhormoner, vilket bidrar till kronisk binjureinsufficiens, hypocortisolism, hypoadrenalism dvs. primär binjurebarksvikt).

Synacthentest visar även om orsaken till binjurebarksvikten beror på låg produktion av ACTH (orsaken är isåfall nedsatt förmåga i hypofysen) eller om orsaken grundar sig i låg kortisol- och aldesteronproduktion (adrenal binjurebarksvikt). Detta test kan hjälpa dig som har ett kronisk trötthetssyndrom och/eller har långvarig medicinering med kortison och/eller lider av kroniskt trötthetssyndrom. Binjurebarksvikt kan vara livshotande, då kortisol är livsnödvändigt för kroppens överlevnad.

En av binjurebarkens främsta uppgifter är att frisätta kortisol, både när vi stressar, för att vi ska vakna på morgonen, för att tarmens rörelser ska fungera och för att kroppen ska klara att släcka inflammationer. Vid långvarig stress, så bränner vi ut binjurarna genom att frisätta kortisol i för hög mängd. Vid långvarig stress, gasar vi på systemet hela tiden, utan att ha en fin balans med avslappning (det sympatiska påslaget är på hela tiden, och minskar på så sätt det parasympatiskt påslaget då vi är i vila).

Kortisol hjälper oss inte bara att motverka stress, utan det väcker oss på morgonen, genom att frisättas framåt morgonkanten och på så viss göra oss pigga så att vi vaknar. Utan tillräckliga kortiolnivåer blir kroppen trött, morgontrött, har svårt för att orka hela dagen och vi blir ofta oerhört uttröttade framåt kvällen. Hos en del ökar kortisolnivåerna på kvällen då de går in i andra andningen, och då har de svårt att komma i säng. Denna symtombild är vanlig hos de som anser att de inte piggnar till förren framåt sena kvällen, och sålådes har oerhört svårt att komma upp på morgonen. Kortisol ska öka på morgonen och sedan minska successivt under dagen, för att vara lågt på kvällen, då vårt sömnhormon (melatonin) ökar och gör oss trötta.

Kortisol är livsviktigt för kroppen, både för att det väcker oss och är vår ”gas” men också för att det motverkar inflammationer och styra över tarmens rörelser m.m. Vid binjurebarksvikt klarar inte kroppen av att släcka de inflammationer som uppstår, vilket bidrar till återkommande och kroniska inflammatoriska processer.

När inflammationer uppstår, så medicineras man vanligen med kortison (förstadie till kortisol) som omvandlas till kortisol när det kommer in i kroppen. Detta gör att binjurarna stänger av sig helt eller delvis, vilket i sin tur gör att produktionen av kortisol blir ännu sämre. Om man inte stödjer upp binjurarna vid ett sådant tillfälle, och/eller efter långvarig stress och kortisolbehandling, så kommer binjuranas kapacitet vara så låg att de inte klarar att hantera inflammationstillstånd och stress. Vid detta tillfälle skulle man kunna säga att kroppen är beroende av kortison som läkemedel, eftersom binjurarna inte själva kan producera den mängd kortisol som krävs. Det viktiga i sådant skede, är att inte fortsätta behandling av kortisol, utan istället stödja upp binjurarna så att de återfår sin kapacitet.

Dock, så är det viktigt att tillägga att man aldrig skall sluta abrupt med en pågående kortisonbehandling, då binjurarna är beroende av kortisolet. Det kan alltså vara farligt att sluta för snabbt med en kortisonbehandling, och det är med anledning av det som man trappar ner kortisol (oftast 5 mg per vecka utifrån nedtrappningsschema) för att binjurarna på så vis skall hinna återhämta sig och komma igång med den egna produktionen. Det är oftast här som det inte fungerar som det ska, då binjurarna inte har förmågan att komma igång på egen hand. Kroppen mår alltså bra så länge kortisonet kommer på daglig basis via läkemedel, men när dosen trappas ner, så återkommer symtomen successivt.

Binjurarna stärks främst genom vila (så lite inre och yttre stress som är möjligt), binjurestöd från ko eller gris (adrenal cortex eller adrenal whole), eller örter som astragalus, ashwaganda, schizandra och rhodiola (rosenrot).

Inom sjukvården diagnostiseras binjurebarksvikt genom ovan nämnda test, och behandling som sätts in, är vanligtvis kortison, vilket i sin tur medför biverkningar i form av benskörhet, ökad inlagring av glukos (stegring av insulin och såldes även påfrestning på bukspottkörteln) o.s.v. Var noga med att istället stärka upp binjurarna, så att deras kapacitet förbättras så att de istället kan producera kroppseget kortisol.

Det är viktigt att påpeka att synacthentest inte alltid visar symtom förren binjuresvikten utvecklats till en kronisk svikt d.v.s. Addisons sjukdom. Om du har varit stressad under lång tid, har ätit stora mängder socker, är allmänt trött, har svårt att komma upp på morgonen, är extra infektionskänslig, har problem med återkommande inflammationer, problem med tarmen (inflammation och tarmrörelser), så är det stor möjlighet att detta beror på början till en binjureutmattning och/eller en utvecklad binjurebarksvikt. Om testerna inte visar svikt, så kan det diagnostiseras tillsammans med en kunnig näringsterapeut, då symtombilden är väldigt enkelt att känna igen och behandla.

LÄS MER…

Allt om vete, gliadin, läckande tarm och inflammatoriska processer orsakade av vete (gluten)

2013 januari > söndag, januari-20-2013

Det är många som frågar om vete och gluten, och som vanlig konsument är det mindre lätt att förstå varför gluten, och framförallt vete bör undvikas. Du finner ett stort antal av tidigare studier och artiklar på flera av våra kostsajter: www.kostkoll.se, www.kosttipset.se, www.gmo-guiden.se, www.ekologiskaval.se, www.allergi.biz , www.astma-guiden.se, www.rawfood-kost.se, www.vegetarisk.info, www.piggabarn.se och www.friskabarn.se. Fler länkar finns längre ner i artikeln.

LÄS MER…

Antioxidantintag (selenintag) kan minska risk för cancer i bukspottskörteln

2013 januari > lördag, januari-19-2013

Bukspottkörtel anses ofta väldigt svårbotat, p.g.a. en tumör i så viktiga inre organ kapslar in sig och på så vis är svår att ta omhand av vårt immunförsvar. Att denna skyddande kapsel kan lösas upp av proteasenzymer är inget nytt, även om behandingen inte utförs i särskilt stor utsträckning i Sverige. Hur som helst, så visar allt fler studier på antioxidantintag och minskade risker för just cancer i bukspottkörteln. Selen som antioxidant används ofta vid cancerbehandling och/eller som förebyggande behandling vid cancerrisk.

En ny, väldigt stor studie utförd på 77 446 män och kvinnor i åldrarna 50 och 76 år, visar att intag av selen är associerat med minskade risker är cancerrisk. Studien genomfördes i Washington, USA och följde testpersonerna under en mediantid på 7,1 år. Under perioden utvecklade 184 personer en cancer i bukspottkörteln (adenokarcinom). Resultatet visade att de som hade högre intag av selen, också löpte lägre risk för att utveckla cancer i bukspotttkörteln. Dock, så visade studien att de som tog selen som tilskott inte fick lika bra skydd som de som fick selen via sin kost. Selen finns tex i paranötter och du behöver endast 2-3 paranötter per dag för att täcka ditt dagsbehov.  

Reference: ”Antioxidant intake and pancreatic cancer risk: The Vitamins and Lifestyle (VITAL) Study,” Han X, Li J, et al, Cancer, 2012 Dec 21; [Epub ahead of print]. (Address: Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina; American Cancer Society, Atlanta, Georgia, USA. E-mail: xuesong.han@cancer.org)

LÄS MER…

Lykopen som behandling vid oral submukös fibros

2013 januari > lördag, januari-19-2013

I en studie med 92 patienter, som alla led av oral submukös fibros (OSMF), utvärderades behandling med lykopen. Testpersonerna fick komplettering med lykopen (8 mg, 2 doser på 4 mg vardera) och visade markanta förbättringar. Sannolikt beror detta på att reaktiva syreföreningar eller fria radikaler är inblandade som en av de viktigaste skadliga faktorerna för premaligna och maligna tillstånd och att lykopen motverkar oxidationen (sjukdoms- och nedbrytningstakten) genom att verka som en stark antioxidant. Lykopen finns i bland annat tomater.
 
Reference: ”Evaluation of the effect of newer antioxidant lycopene in the treatment of oral submucous fibrosis,” Karemore TV, Motwani M, Indian J Dent Res, 2012 July; 23(4): [Epub ahead of print]. (Address: Department of Oral Med. and Radio, V.S.P.M. Dental College, Hingna, Nagpur, Sharad Pawar Dental College, Wardha, Maharashtra, India).

LÄS MER…

Kostvanor vid förhöjt C-reaktivt protein (CRP)

2013 januari > lördag, januari-19-2013

I en studie med 2 031 patienter (53 procent kvinnor, 47 procent män, med 12,5 års uppföljning), syntes tydliga paralleller mellan högt CRP och mindre hälsosamma kostvanor. De testpersoner som hade högt intag av grönsaker och vegetabilska oljor, och således högre intag av essentiella fettsyror och mikronäringsämnen hade betydande lägre nivåer av CRP. Detta beror med största sannolikhet på att omega 3 och intag av antioxidanter motverkar inflammatoriska processer.  
 
Reference: ”Dietary patterns and risk of elevated C-reactive protein concentrations 12 years later,” Julia C, Meunier N, et al, Br J Nutr, 2013 Jan 10; 1-8. [Epub ahead of print]. (Address: Unité de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle (UREN), U557 Inserm/INRA/Cnam/Université Paris 13, 74 rue Marcel Cachin, F-93017 Bobigny Cedex, France).

LÄS MER…

Komplettering med växtsteroler, fiskolja och B-vitaminer kan påverka lipidprofilen hos barn och ungdomar med hyperkolesterolemiska

2013 januari > lördag, januari-19-2013

En ny studie genomfördes på 25 försökspersoner med en medelålder på 16 år och ett BMI på i genomsnitt 23 kg/m. Alla testpersoner fick dagligt tillskott med ett emulgerat preparat innehållande vegetabiliska sterolestrar (1300 mg), fiskolja (1000 mg EPA plus DHA), och B12-vitamin (50 mikrogram/dag), B6 (2,5 mg), folsyra, och coenzym Q10 (3 mg) under en period av 16 veckor.

Resultatet visades associerat med betydande minskningar i serumnivåer av totalt kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, subfraktionerna LDL-2, ILD-1, IDL-2 och plasmahomocystein, samt en minskning på 17,6 procent av triglyceridnivåer, pluls signifikanta ökningar i plasma omega-3 fettsyranivåer. Slutsatsen är att dagligt intag av en kombination av växtsteroler, fiskolja och vitamin-B komplex kan modulera lipidprofilen hos barn och ungdomar med hyperkolesterolemi.

Läs mer om barnhälsa:
www.friskabarn.se
www.piggabarn.se
www.kostkoll.se
 
Reference: ”Effect of a plant sterol, fish oil and B vitamin combination on cardiovascular risk factors in hypercholesterolemic children and adolescents: a pilot study,” Garaiova I, Muchova J, et al, Nutr J, 2013 Jan 8; 12(1): 7; [Epub ahead of print]. (Address: Institute of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava 81108, Slovakia. E-mail:
zdenka.durackova@fmed.uniba.sk).

LÄS MER…

D-vitamin vid HIV-infektion

2013 januari > lördag, januari-19-2013

D-vitaminbrist och inflammation hos HIV-infekterade patienter
 
Vi har skrivit en hel del om HIV och vikten av att stärka det inkorrekta immunförsvaret vid HIV-sjukdom, samt vikten av antiviral behandling.

En ny tvärsnittsstudie genomförd på 263 HIV-infekterade patienter i öppenvården, visade att 36 procent av deltagande patienter, led av allvarlig D-vitaminbrist (hypovitaminosis D (SHD)). Det syntes ett betydande samband mellan svår hypovitaminosis D och IL6, hsCRP, ökad serum C-telopeptider och bisköldkörtelhormonnivåer (d.v.s. ökade inflammatoriska markörer).

Studien visar således att tillskott med vitamin D kan vara till nytta för HIV-infekterade patienter. Denna koppling beror på att D-vitamin är en viktig immunmodulator, d.v.s. det rattar upp eller ner vårt immunförsvar så att det börjar fungera korrekt. Kombinera D-vitamin i terapeutiska doser, med antiviral behandling (humussyra, kolloidalt silver), immunförsvarskorrigerande ämnen och immunmodulerande örter.

Läs mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz 

Reference: ”Severe hypovitaminosisss D correlates with increased inflammatory markers in HIV infected patients,” Ansemant T, Mahy S, et al, BMC Infect Dis, 2013 Jan 7; 13(1): 7. (Address: Infectious Diseases Department, CHU, Dijon, 21079, France. E-mail: Lionel Piroth, lionel.piroth@chu-dijon.fr)

LÄS MER…

Medelhavsdieten och kognitiva funktioner

2013 januari > lördag, januari-19-2013

I en studie med 3 083 medelålders personer syntes tydliga kopplingar mellan intag av medelhavskost och kognitiva funktioner. Alla deltagare var med i en studie, utförd för att undersöka hur tillskott med vitaminer och antioxidanter påverkar kroppen. Resultatet visade att medelhavskost är förknippat med kognitiva funktioner, så sannolikt p.g.a. det högre intaget av fina oljor och grönsaker. 
 
Reference: ”Mediterranean diet and cognitive function: a French study,” Kesse-Guyot E, Andreeva VA, et al, Am J Clin Nutr, 2013 Jan 2; [Epub ahead of print]. (Address: Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, UREN, and Conservatoire National des Arts et Métiers, Bobigny, France).

LÄS MER…

Tillskott med fytoöstrogen, effektivt för postmenopausala kvinnor med torra ögon

2013 januari > lördag, januari-19-2013

Många postmenopausala kvinnor har problematik kring ögat och tårvätskan. Torra ögon innebär att det kan klia, svida och göra ont i ögat och symtombilden kan vara oerhört påfrestande och, liksom de flesta kroppsliga symtom, grunda sig i många olika orsaker. Exempel är överfunktion i sköldkörteln, irritation i kroppens slemhinnor p.g.a. allergi, intolerans, histaminreaktion, lektinbelastning, candidaöverväxt m.m. En annan vanlig orsak är låga östrogennivåer, som ofta är ett resultat av stundande menopaus.

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, tvärsnitts- crossover studie med 66 postmenopausala kvinnor syntes goda förbättringar vid komplettering med fytoöstrogener. Alla kvinnor som medverkade i studien led av torra ögon, och alla upplevde förbättringar vid intag av fytoöstrogener. Tillskott med fytoöstrogener erhölls under en period av 30 dagar. Resultatet visade på en signifikant ökad tårproduktion efter behandling. Slutsatsen är tt steroidhormoner spelar en viktig roll i vid denna problematik.

Det är viktigt att tillägga att denna behandling endast rekommenderas vid LÅGA nivåer av östrogen. Fytoöstrogen verkar som kroppseget östrogen i kroppen, vilket innebär att de kvinnor som redan har normala eller höga nivåer, istället kommer få för högt östrogen. Högt östrogen är relaterat till ökade risker för bröstcancer, så det är viktigt att dessa värden kontrolleras noga innan fytoöstrogentillskott sätts in. Använd hellre fytoöstrogener från linfrö, än från soja p.g.a. sojans hårda genmanipulering.

Reference: ”Effects of phytoestrogen supplementation in postmenopausal women with dry eye syndrome: a randomized clinical trial,” Scuderi G, Contestabile MT, et al, Can J Opthalmol, 2012 Dec; 47(6): 489-92. (Address: Ophthalmic Clinic II, University of Rome ”La Sapienza” San’t Andrea Hospital, Rome).

LÄS MER…

Akupunktur, effektiv behandling vid karpaltunnelsyndrom

2013 januari > lördag, januari-19-2013

I en randomiserad kontrollerad studie utförd på 64 patienter med karpaltunnelsyndrom, syntes goda förbättringar efter 4 veckors akupunkturbehandling (8 behandlingar under 4 veckor). Akupunkturbehandlingen kombinerades med nattskena, vilket förbättrade symtombilden ytterligare. Kontrollgruppen fick nattenskenor och simulerad akupunktur, liksom vitamin B1 och B6 som tillskott. Studien visar att akupunktur kan användas som lämplig behandling vid karpaltunnelsyndrom.
 
Reference: ”Acupuncture in treatment of carpal tunnel syndrome: A randomized controlled trial study,” Khosrawi S, Moghtaderi A, et al, J Res Med Sci, 2012 Jan; 17(1): 1-7. (Address: Associate Professor of Physical Medicine and Rehabilitation, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran).

LÄS MER…

Burning mouth syndrome

2013 januari > lördag, januari-19-2013

I en studie med 399 patienter med primär och sekundär burning mouth syndrome, påvisades hematinicbrister. Patienterna fick tillskott med B-vitamin och C-vitamin, med doser baserade på de brister som prover påvisade. Resultatet visade att behandlingen minskade symtom hos alla 177 testpersoner.

Resultatet visar att tillskott med B-vitamin och C-vitamin, samt B12 och/eller folsyra kan minska onormalt höga serumhomocystein till normala nivåer hos de patienter som lider av burning mouth syndrome. 

Det kan också vara bra att känna till att järnbrist kan ge liknande symtom. Väldigt låga järnvärden ger en tunga med brännande känsla. Tungan är då ofta röd och räfflad på sidorna, samtidigt som det blir tandavtryck i tungan (p.g.a. svullnad). Vid B-vitaminbrist såsom beskrivet ovan, ses istället små, små röda prickar längst fram på tungan. Om det är räfflor längst fram på tungan, är sannolikt tunntarmen påverkad, vilket kan vara förklaring till B12-brist.
 
Reference: ”Significant reduction of serum homocysteine level and oral symptoms after different vitamin-supplement treatments in patients with burning mouth syndrome,” Sun A, Lin HP, et al, J Oral Pathol Med, 2013 Jan 9; [Epub ahead of print]. (Address: Graduate Institute of Clinical Dentistry, School of Dentistry, National Taiwan University, Taipei, Taiwan).

LÄS MER…

D-vitaminbrist kopplat till osteoporos och bröstcancer

2013 januari > lördag, januari-19-2013

I en observationsstudie (kohort sjukhus-baserade studie) utförd på 635 patienter med bröstcancer, påvisades vikten av D-vitamin. Studien visade, liksom tidigare studier, att förekomst av D-vitaminbrist och osteoporos återfinns hos patienter med bröstcancer. Jag vill dock påpeka att detta inte bara är kopplat till D-vitamin, utan även sannolikt till höga/obalanserade östrogennivåer.

Studien visade att D-vitamin och kalcium var signifikant lägre hos kvinnor med bröstcancer, och att D-vitaminbrist och svår D-vitaminbrist var högre hos postmenopausala kvinnor än hos premenopausala kvinnor. Dessutom var låg fysisk aktivitet (mindre än 30 minuters fysisk aktivitet per dag) kopplad till de patienter som hade lågt serum vitamin D och osteoporos. Dessa resultat visar en relation mellan D-vitaminbrist, osteoporos och bröstcancer.

Läs mer om D-vitamin på vår D-vitaminsajt: www.d-vitamin.biz
 
Reference: ”The role of vitamin D deficiency and osteoporosis in breast cancer,” Bener A, El Ayoubi HR, Int J Rheum Dis, 2012 Dec; 15(6): 554-61. (Address: Department of Medical Statistics & Epidemiology, Hamad Medical Corporation, Hamad General Hospital; Department of Public Health, Weill Cornell Medical College, Doha, Qatar

LÄS MER…

1 2 3 6
78 st på 6 sidor
FörstaSista