Gränsvärdet för kadmium bör minskas, anser kemikalieinspektionen

2011 februari > torsdag, februari-24-2011

Jag har tidigare skrivit om tungmetallen kadmium som finns i stora mängder i rötslammet på våra åkrar. Det mest anmärkningsvärda med detta är att små barn har ökat upptag av kadmium i tarmen och därmed kan ta stor skada. Nu har även kemikalieinspektionen reagerat och glädjande nog, så kräver de lägre gränsvärden.

Idag får många svenskar i sig så mycket kadmium att det kan ge skador på skelett och njurar. Kemikalieinspektionen anser därför att det nationella gränsvärdet för kadmium i mineralgödsel behöver sänkas väsentligt. Det framgår av rapporten ”Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans skull. En riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i fokus” som publicerades den 31 januari 2011.

Mer om tungmetaller och kemikalier: www.kemikalier.eu och www.gmo-guiden.se

LÄS MER…

Trendbrott: Ökning av Typ 1-diabetes hos barn stabiliserad

2011 februari > torsdag, februari-24-2011

Diabetes ökar inte längre bland svenska barn och ungdomar, visar en ny studie från Umeå universitet. Studien publicerades i tidsskriften Diabetes och visar att den tidigare ökningen av typ 1-diabetes har stannat av.

Diabetes har ökat markant de senaste 40 åren och sedan slutet på 1970-talet har antalet fastställda diagnoser fördubblats. Insjuknandet har även brutit ut i lägre åldrar, vilket var en minst sagt oroande trend. 

Den nya studien visar således på ett trendbrott inom diabetesstegringen och detta parallellt med att det även skett en stabilisering av antalet överviktiga barn.

Mer om barnhälsa:

www.piggabarn.se
www.friskabarn.se
www.kostkoll.se
www.allergi.biz
www.astma-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.gravidkost.se

LÄS MER…

Lavendelolja, ett kraftfullt medel mot svamp, inkluderat candida albicans

2011 februari > torsdag, februari-24-2011

Ny forskning från Portugal visar att lavendelolja är ett kraftfullt medel mot svamp, genom att det bekämpar och förebygger hud- och nagelinfektioner, inkluderat Candida albicans. Studien publicerades nyligen i Journal of Medical Microbiology och visar att den eteriska oljan i lavendel har ett fantastiskt skydd mot patogena svampar. Faktum är att det till och med framgår att oljan är mer effektiv än de kända läkemedel som har som funktion att motverka svamp.

Svampinfektioner ökar allt mer, främst p.g.a. ökad användning av antiobiotika och en mer sockerrik kost. Svamp livnär sig på socker, och trivs i sura och syrefattiga miljöer. Minskad motion och lägre syresättning tillsammans med en försurad kropp är en perfekt grogrund för svamp. Att personen sedan äter mycket socker, vete och mjölkprodukter försämrar symtomen avsevärt. Samtidigt som svamp ökar, ökar även vår medicinering, vilket har bidragit till ökande resistens mot läkemedel mot svamp.

Tidigare forskning har identifierat lavendelolja som ett kraftfullt antimikrobiellt ämne och som effektiv kramplösande behandling. Den används även mot hosta, förkylning, influensa, huvudvärk, trötthet och stress.

Källa:
NaturalNews
www.friskabarn.se
www.naturmedicin-guiden.se

LÄS MER…

Feber bekämpar bakteriella infektioner – Undvik febernedsättande mediciner

2011 februari > torsdag, februari-24-2011

De allra flesta föräldrar rusar till apoteket när deras barn får feber och många tar febernedsättande medicin direkt när de märker av en febertopp. Det man sällan missar är att feber, liksom alla andra av kroppens funktioner, faktiskt har en viktig uppgift. Feber är kroppens sätt att bekämpa bakteriella infektioner och vid höga kroppstemperaturer kan den ta kål på de mikrober som gör oss sjuka.

Vad gör febernedsättande medicin i kroppen

Det som sker när vi tar febernedsättande medicin är att kroppen inte längre har sin bästa naurliga medicin mot mikroberna och att vi istället får ökad bakterietillväxt. Hos små barn är detta ännu viktigare eftersom febertoppar och immunförsvarsreaktioner är barnets sätt att bygga upp ett fungerande immunförsvar. Studier har dessutom visat att acetylsalicylsyra och andra febernedsättande mediciner undertrycker produktionen  av antikroppar, vilket leder till att infektionen varar upp till 50% längre än utan medicin.

Vi kanske mår bättre med tabletter och kan gå till jobbet snabbare, men frågan är om vi verkligen är friska inuti kroppen. Febernedsättande medicin fungerar på samma sätt som antiobiotika, då vi känner oss friskare än vad vi egentligen är. Det är lätt att glömma bort att ligga still och återhämta sig, när kroppen känns pigg och stark. En annan aspekt är att svettningen minskar när vi sänker vår temperatur och just vid feber, är svettningen en stor del av tillfrisknandet i och med att det fungerar som en reningsprocess.

Kroppstemperatur och feber

Vår genomsnittliga kroppstemperatur ligger som bekant kring 37 grader, samt lite högre hos barn. Kroppstemperaturen ökar när vi vistas i varmt klimat, under kvinnans menstruation, under hennes ägglossning, när vi motionerar eller äter varm mat.

Feber visar att något i kroppen inte är som det ska och att kroppen försöker bekämpa bakterier som inte är bra för oss. Febertoppen kommer allt som oftast på eftermiddagen. Förutom vid infektion, så kan feber uppstå från uttorkning, vaccination, medicinering, vid cancer (tumörer och/eller metastaser), juvenil reumatoid artrit, inflammationer och hos spädbarn med barnsjukdomar.

Feber som fara för kroppen

Den enda gången som feber kan göra skada kroppen är om den blir alltför hög och istället är en fara för oss. Vid hög kroppstemperatur (kring 41 grader och uppåt) kan både hjärna och hjärta påverkas negativt. Vid ännu högre temperaturer kan det vara en fara för livet, men det är viktigt att tänka på att det inte är febern som är fara för oss, utan det som febern försöker bekämpa.

Läkarvård för spädbarn med febertoppar

Medicinsk hjälp bör sökas om febern blir allt för hög, om man misstänker inflammation (eftersom denna inte kan behandlas med antibiotika) samt hos barn som är yngre än 3 månader och som får hög feber. Hos det lilla barnet saknas antikroppar och ett fungerande immunförsvar eftersom detta inte ännu har skapats hos de allra minsta. Ett tips kan vara att amma barnet i väntan på läkarvård eftersom amningsmjölken innehåller naturliga antikroppar och således fungerar som ett alternativt immunförsvar. Medicinsk hjälp bör även sökas vid hög feber hos barn mellan 3 månader och 3 års ålder.

Naturliga febernedsättare

Utöver ovan nämnda situationer, bör febernedsättande medicin undvikas så långt det är möjligt, så att kroppen själv får ta omhand bakterierna som gör oss sjuka. Naturläkemedel som kattmynta och Echinacea kan användas tillfälligt för att främja svettning och minska febern på naturligt sätt. Koka te eller använd dem som tinktur. Även lakritsrot och timjan har kan minska feber naturligt och effektivt.

Tips vid feber

När du får feber, så lyssna på kroppen och vila, drick mycket kokt, renat vatten och ät mat som är full av näring, antioxidanter och bra fetter. Vid långvarig feber kan symtomen bero på inflammation, vilket är viktigt att söka hjälp för. En inflammation är svårbehandlad, medan en infektion i värsta fall kan behandlas med antibiotika. 

Inflammation och symtom vid inflammation

Vid inflammation kan även symtom som kallsvetttning, hög puls, förvirring, svimningskänslor samt smärta uppstå. En inflammation kan synas på utsidan som ett flammande rött område men det kan också finnas inuti kroppen. En vanlig inflammation är den som uppstår i tarmen vid olika former av tarmsjukdom. En inflammation kan urarta snabbt och bör alltid undersökas av läkare.  Det är extra lätt att missa viktiga symtom om febernedsättande mediciner lurar kroppen att tro att den mår bra. Flertalet värktabletter innehåller ämnen som irriterar slemhinnorna (särskilt vid tarmsjukdom) vilket på så sätt skapar ännu större inflammation och snabbare insjuknandeförlopp.

Källor:

www.zarahsida.se
www.friskabarn.se
www.naturalnews.se

LÄS MER…

Inlagring av järn ej förknippat med ökad risk för dödlighet, enligt ny studie

2011 februari > onsdag, februari-23-2011

Höga halter av järninlagring markörer har tidigare kopplats till flertalet sjukdomstillstånd och förknippas med ökad risk för dödlighet. Anledningen till detta är att järn skapar stor oxidation (precis som koppar) om man får för mycket, så att obalansen blir för stor. Man ska alltså aldrig ge eller äta tillskott av järn utan att först ta reda på om man behöver det.

Dessutom, så undertrycks zink när järnhalterna blir för höga, vilket innebär att zinknivåerna blir för låga. Samma sak gäller med andra antagonister som te x koppar som också undertrycker zink.

Zink motverkar inflammation och är en viktig antioxidant, vilket innebär att för stor mängd järn kan leda till ökad inflammationsrisk. Zink är en perfekt mineral för att läka en tarmslemhinna vid inflammation, men för långa nivåer kan alltså ha motsatt verkan.

Nu har dock denna tidigare motbevisats i denna nya studie som publicerats i Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases och som visar att järn som lagras i blodplasma är är inte förenade med riskerna för dödlighet. Studien gällde högre nivåer av ferritin och transferrinmättnad.

Det bör dock påpekas att detta är en av få studier som visar att järn inte förknippas med oxidation/ökad risk för dödlighet, vilket kan bero på att järntillskottet är så pass lågt, så att det inte påverkar. Flertalet studier går till just så, dvs att man ger väldigt låga doser och på så sätt inte ser någon förändring.  

Source: Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.numecd.2010.11.011
“The association of biomarkers of iron status with mortality in US adults”
Authors: A. Menke, P. Muntner, J.M. Fernandez-Real, E. Guallar

LÄS MER…

Selen kan minska risker för prostatacancer, visar ny studie

2011 februari > onsdag, februari-23-2011

Tillskott med selenglycinat kan öka verksamheten i plasmaenzymerna och minska halter av de viktiga markörer som ökar risk för prostatacancer. Detta enligt en ny studie som nyligen publicerades i Nutrition Research. Studien utfördes på en testgrupp med 30 medelålders amerikanska män.

Forskarna, från Ohio State University, USA, sade att studien motsäger den konventionella kunskapen som tidigare hävdat att selentillskott inte påverkar risken för prostatacancer. Det bör dock påpekas att det selen som använts (glycinat) är av största kvalité och därmed har mycket stor biotillgänglighet.

Source: Nutrition Research
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.nutres.2010.10.012
“Selenium glycinate supplementation increases blood glutathione peroxidase activities and decreases prostate-specific antigen readings in middle-aged US men”
Authors: W. Zhang, E. Joseph, C. Hitchcock, R.A. DiSilvestro

LÄS MER…

Omega-3 fettsyror kan främja förändringar i fettvävnadens metabolism och förbättra glukos- och lipidmetabolism

2011 februari > onsdag, februari-23-2011

En ny studie som publicerats i The Journal of Nutritional Biochemistry, tyder på att omega-3 fettsyror kan främja förändringar i fettvävnadens metabolism. Detta kan medföra förändringar i den cellulära signaleringen och sekretionen, vilket bidrar till förbättringar i glukos- och lipidmetabolismen.

Tillsammans med sänkning av plasmatriglycerider, så bidrar omega-3 rika fiskoljor till ökad insulinkänslighet, sänkt blodtryck, lägre inflammationsrisker, minskade risker för blodproppar och arytmi. Omega-3 är dessutom oerhört viktigt för att förebygga, behandla och rehabilitera hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.

Source: The Journal of Nutritional Biochemistry
Volume 22, Issue 2 , Pages 101-108, doi: 10.1016/j.jnutbio.2010.07.003
“The role of adipose tissue in mediating the beneficial effects of dietary fish oil”
Authors: M.J. Puglisi, A.H. Hasty, V. Saraswathi

LÄS MER…

Omega 3 kan förhindra flera former av blindhet (retinopati och makuladegeneration)

2011 februari > onsdag, februari-23-2011

En forskargrupp vid Children’s Hospital Boston har nyligen genomfört en studie som publicerats i tidskriften Science Translationell Medicine. Studien visar att omega-3 kan förhindra retinopati, en ögonsjukdom som orsakas av okontrollerad tillväxt av slingrande, läckande blodkärl i näthinnan. Retinopati är den ledande orsaken till blindhet som hos för tidigt födda barn samt hos människor med diabetes. I USA finns över 4 miljoner vuxnasom lider av retinopati.

Över 7 miljoner amerikaner har en sjukdomar som leder till synförluster, så kallad åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Fall av AMD och retinopati förväntas skjuta i höjden nu när befolkningen blir allt äldre. Studier visar att omega 3 tycks stoppa både AMD och retinopati.

Öka ditt intag av valnötter, lax, fiskolja eller andra omega 3-källor både i förebyggande och behandlande syfte. Då den nya studien visar exakt hur de essentiella fettsyrorna skyddar ögonen, så tror forskarna att omega 3 även kan vara till nytta för de människor som lider av diabetes. Studien visar att omega 3 har en direkt effekt på blodkärlens tillväxt (angiogenes) och att den kan främja selektiv tillväxt av friska blodkärl och därmed även stoppa abnorma kärl från att växa.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Regelbunden motion ökar hjärnans volym och skyddar mot åldersrelaterad demens

2011 februari > onsdag, februari-23-2011

En ny studie har funnit att regelbunden aerob träning ökar volymen i hippocampus volym och att dessa vinster bidrog till markanta förbättringar i minnet. Studien utfördes på 65-åringar och publicerades nyligen i tidsskriften Proceedings of the National Academy of Sciences. Liknande resultat erhölls i en annan studie som som genomförts i Italien och som publicerades 2008 i tidskriften Neurology.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Powernaps minskar stress, ökar energin och produktiviteten

2011 februari > onsdag, februari-23-2011

Under de senaste åren har det genomförts ett stort antal studier på sömn och powernaps. En studie från Salk Institute visar att en powernap kan förbättra hjärtfunktionen, balansera hormonella balanser i kroppen samt reparara våra celler.  

En annan studie utförd av NASA visar att bra sömn förbättrar minnet. Andra undersökningar visar att de som tar en daglig tupplur ökar sin produktivitet, erhåller lägre stressnivåer, får förbättrad inlärningsförmåga och mår allmänt bättre än de som är vakna hela dagen.  

Mer om sömn och sömnrekommendationer: www.somn-skolan.se

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Kanel, ingefära och äppelcidervinäger kan minska halsbränna på naturlig väg

2011 februari > onsdag, februari-23-2011

Halsbränna, sura uppstötningar och GERD (gastroesofageal refluxsjukdom) beskrivs ofta som kroniska tillstånd som är både smärtsamma och kostsamma att behandla. Det finns ett stort antal effektiva alternativ, såsom att se över sin matsmältning (pepsin, magsyra), sina matsmältningsenzymer, sin magsyraproduktion, att tugga maten mer m.m. Naturliga ämnen som kan förbättra symtomen är äppelcidervinäger, kanel och ingefära.  

GERD orsakas när nedre esofagus sphincter (LES), öppnas olämpligt och låter syra från magsäcken flöda upp i matstrupen. Detta kan orsaka inflammationer som upplevs som halsbränna. Andra symtom på sur refluxsjukdom kan vara bröstsmärta, torrhosta, halsont, karies, astma och lungproblem. Kronisk GERD kan också leda till förträngning eller sår på matstrupen och till matstrupscancer. Individer som lider av detta tillstånd upplever ofta ökade sömnstörningar och har svårt att arbeta och verka i vanliga livet.

Orsakerna till GERD kan variera. Det kan kopplas till fet eller raffinerad mat samt till intag av kaffe och alkohol. Det är också associerat med rökning, stress och överätande. En nyligen genomförd studie visar att överviktiga människor löper 50% större risk för att uppleva sura uppstötningar än de som har normalvikt.

Ofta behandlas dessa symtom med protonpumpshämmare, som minskar produktionen av magsyra. Denna medicinering försämrar matsmältningen markant och ger således näringsbrister. En annan biverkning är ökad känslighet för infektioner då det blir ökad tillväxt av de bakterier som normalt kontrolleras av magsyra.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Nitrater i spenat kan göra dina muskler mer effektiva

2011 februari > onsdag, februari-23-2011

Ny forskning som nyligen publicerades i tidskriften Cell Metabolism, visar att dagligt intag av en skål spenat gör dina muskler med effektiva. Forskarna fann att 300g spenat minskade den mängd syre som krävs för att driva musklerna när du tränar, detta med en minskning med så mycket som fem procent.

Anledningen till dessa resultat är att spenat innehåller nitrater som finns rikligt i spenat. Nitrater gör att mitokondrierna (våra små energifabriker) i våra celler fungerar mer effektivt.

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Akupunktur och motion kan normalisera hormoner vid Polycystiskt ovariesyndrom

2011 februari > onsdag, februari-23-2011

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är ett vanligt tillstånd som drabbar upp till 10 procent av fertila kvinnor. PCOS är resultatet av ett ägg som inte mognar och som därmed inte lämnar äggstockarna. Istället bildas små cystor på äggstockarna som förstör balanserna i kvinnans könshormoner.

Sjukdomen kan försämra förutsättningarna för att bli gravid och ger en ökning av androgener (manliga hormoner) som leder till minskad storlek på brösten, en fördjupad röst, ökad hårväxt i ansiktet och ris för håravfall. Många kvinnor får även symtom som svår akne, fetma, diabetes, högt kolesterol och hjärtsjukdomar.

Nu har forskare från Göteborgs universitet, Sverige funnit att kvinnor med PCOS kan behandlas med akupunktur och fysisk träning. Den nya studien publicerades nyligen i American Journal of Physiology-Endokrinologi and metabolism, och där testades en grupp kvinnor med PCOS.

Kvinnorna fick akupunktur där nålarna stimulerade både manuellt och med svag elektrisk ström. Den andra testgruppen fick motionera minst tre gånger i veckan, medan en tredje grupp fungerade som kontrollgrupp. Alla kvinnor fick information om vikten av regelbunden motion och en hälsosam diet.

Studiens resultat visade att både akupunktur och motion minskade de höga nivåer av testosteron som fanns hos kvinnorna. Detta ledde till en mer regelbunden menstruation

Källa: NaturalNews

LÄS MER…

D-vitamin kan förebygga och minska riskerna för cancer

2011 februari > onsdag, februari-23-2011

D-vitamin har lyfts vid ett stort antal tillfällen, främst relaterat till olika sjukdomar, som det bevisligen råder bot på. Nu visar ny forskning en direkt koppling mellan mängden näringsämnen i blodet och risken för att utveckla tjocktarmscancer.

Enligt statistik från National Cancer Institute är tjocktarmscancer den näst mest dödliga formen av cancersjukdomar och dödar mer än 50.000 personer per år i USA. International Journal of Cancer har publicerat en metaanalys från nio omfattande studier som visar en dramatisk minskning av tarmcancerrisk med högre blodkoncentrationer av vitamin D.

Studierna visar att för varje 10 nanogram per milliliter i ökning av vitamin D i blodet så minskade riskerna för tjocktarmscancer med 15%. Risken för bröstcancer sänktes med 11% vid med samma ökning av vitamin D. Forskarna använde sig av den biologiskt aktiva formen av D-vitamin som kallas kolekalciferol (vitamin D3) och inte av den mindre aktiva föregångaren (vitamin D2 eller Ergokalciferol).

Rollen som D-vitamin spelar i förebyggandesyfte vid cancer har spekulerats i sedan början på 1940-talet. Forskare upptäckte redan då att riskerna för cancer var mycket lägre i de länder som ligger närmast ekvatorn. Då trodde man att det var solen som hade anticancer effekter, medan man senare förstod att det var just vitamin D som är orsaken.

Annan forskning visar att vitamin D i mängderna 50 och 80 ng / ml kan associeras med en signifikant minskad risk för cancer. American Journal of Clinical Nutrition offentliggjorde nyligen en studie som visar att D-vitamin (1100 IE per dag) i kombination med kalcium (1400 till 1500 mg per dag) avsevärt minskade alla cancerrisker hos postmenopausala kvinnor.

Forskarna fann även att dessa två näringsämnen samverkar för lägre cancerrisker i hos åldrande friska kvinnor. Denna studie visar vikten av att behålla en god nutritionsstatus för att förebygga kroniska sjukdomar.

Mer om D-vitamin: www.d-vitamin.biz
Källa: NaturalNews

LÄS MER…

Bota tinnitus med magnesium i spenat

2011 februari > onsdag, februari-23-2011

Amerikanska forskare tror att magnesium kan bota tinnitus och nu genomförs tester för att se om magnesiumtillskott kan få de plågsamma hörselsymtomen att försvinna.

Cirka en och en halv miljon svenskar lider av tinnitus och runt 100 000 personer är så illa drabbade att deras vardaliga liv påverkas. En grupp forskare på Mayo clinic i Arizona i USA, har inlett försök för att se om magnesium kan vara lösningen på problemet.

Källa: Aftonbladet

LÄS MER…

1 2 3 7
92 st på 7 sidor
FörstaSista