Tiomersal i vaccin ger allvarliga skador på mänskliga hjärnceller från foster vid extremt låga doser!

Som jag har sagt tidigare, så ær det en STOR skillnad på att spruta in kvicksilver i muskulaturen och direkt ut i systemet istællet før att annars inta det via mat. Nær kvicksilver kommer in i kroppen tillsammans med mat, så ær det bundet till fett och går genom levern som renar bort 80-90 % av tungmetallerna. Utan leverns rening, såsom vis vaccinering, så kommer 100% ut i blodet. Det bør æven tillæggas att det ær skillnad på att tilføra saker som slemhinnorna kænner igen såsom man gør med tex: drickvaccin eller vaccin som smørjs på huden (æven om inte de heller ær att rekommendera).

Missa inte denna nya forskning om kvicksilver!
Lagom till den omfattande vaccineringen av svenska folket kommer det nu nya alarmerande forskningsresultat från USA om konserveringsmedlet Tiomersal som innehåller etylkvicksilver.
 
Forskarna som ligger bakom studien kunde visa att tiomersal ger allvarliga skador på mänskliga hjärnceller från foster vid extremt låga doser och att cellskadorna som uppkom liknade dem som återfinns i cellstudier på autistiska barn.
 
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket kan inte komma undan
Vi har nu sänt in den nya alarmerande forskningsrapporten till cheferna på både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket för kännedom. Därför kan ingen av myndigheterna i efterhand komma undan med påståendet att de inte kände till riskerna med tiomersal.
 
Forskarrapporten – en mardröm för myndigheterna
Genom att beställa ett vaccin med etylkvicksilver har Socialstyrelsen gjort bort sig fullständigt. De nya forskarrönen kan dessutom förvärra situationen ytterligare för Socialstyrelsen och Läkemedelsverket och utvecklas till en riktig mardröm för myndigheterna
 
Ofödda barn är helt värnlösa
Personligen tycker jag det är fruktansvärt att man medvetet utsätter ofödda barn för tiomersal i vaccinet genom att vaccinera deras mammor. Det är ett allvarligt övergrepp mot en liten varelse som inte har en chans att tacka nej till att bli utsätt för ett extremt giftigt ämne som riskerar att allvarligt skada utvecklingen av hans/hennes hjärna.
Det är naturligtvis lika illa att utsätta barn upp till tioårsåldern för detta övergrepp.
 
Thomas Karlsson
Generalsekreterare amalganskadefonden

Lænk till artikeln: http://www.amalgamskadefonden.se/default.asp?id_Page=188

www.kostkoll.se