Vitaminbrister och oxidativ stress knyts till havandeskapsförgiftning i ny studie!

En ny studie visar att dagliga tillskott av antioxidanterna vitamin C och E inte kan minska risk för havandeskapsförgiftning hos kvinnor med typ 1-diabetes.


Havandeskapsförgiftning som berör två till tre procent av alla graviditeter, uppstår när moderns blodtryck stiger till hypertensiv och utsöndringen av protein i urinen blir för hög. Det uppskattas orsaka ca 60.000 dödsfall i världen.


Det är inte känt varför vissa blivande mammor utvecklar havandeskapsförgiftning, även om oxidativ stress har föreslagits som en stor nyckel. Den roll som antioxidanter har för att minska oxidativ stress har haft stöd av en liten klinisk studie som kopplade vitamin C och E intag till färre biomarkörer för havandeskapsförgiftning. Enligt forskarna, så löper kvinnor med typ-1 diabetes högre risk för havandeskapsförgiftning och/eller för tidig födsel, detta kopplat till ökade nivåer av oxidativ stress.


Oxidativ stress är alltså inblandad i patogenesen av havandeskapsförgiftning, men fördelar med vitamintillskott kan vara begränsad till kvinnor med vitaminbrister.

Source: The Lancet
Published online ahead of print, doi: 10.1016/S0140-6736(10)60630-7
“Vitamins C and E for prevention of pre-eclampsia in women with type-1 diabetes (DAPIT): a randomised placebo-controlled trial”
Authors: D.R. McCance, V.A. Holmes, M.J.A. Maresh, C.C. Patterson, J.D. Walker, D.W.M. Pearson, I.S. Young, for the Diabetes and Pre-eclampsia Intervention Trial (DAPIT) Study Group


Editorial: The Lancet
Published online ahead of print, doi: 10.1016/S0140-6736(10)61007-0
“Vitamin C and E to prevent pre-eclampsia in diabetic women”
Author: B.M. Sibai

www.vitaminochmineral.se
www.kostkoll.se
www.kosttillskottguiden.net
www.kosttipset.se