Vitamin D kan minska riskerna för diabetes typ 2

Ny forskning visar samband mellan serum-25-hydroxyvitamin D (25-OHD) och ökad risk för typ 2-diabetes. I studien beaktades faktorer som diabetesrisker och säsongsperioder. 25-OHD mättes hos 416 patienter som alla hade typ 2-diabetes samt hos 1267 patienter som inte hade tendens till diabetes alls. De patienter som hade insjuknat i typ 2-diabetes hade även markant lägre nivåer av D-vitamin.

De syntes även en koppling mellan låga nivåer av D-vitamin och högt C-reaktivt protein, interleukin-6, lösligt intercellulär adhesionsmolekyl-1, och interferon-g-inducible protein-10. Slutsatsen är att D-vitaminstatus kan kopplas till inflammation och därmed även till diabetes, cancerrisker och andra inflammatoriska stillstånd.

Reference:”Effect of Serum 25-Hydroxyvitamin D on Risk for Type 2 Diabetes May Be Partially Mediated by Subclinical Inflammation: Results from the MONICA/KORA Augsburg study,” Thorand B, Zierer A, et al, Diabetes Care, 2011 Oct; 34(10):2320-2. (Address: Institute of Epidemiology II, Helmholtz Zentrum München, German Research Center for Environmental Health, Neuherberg, Germany. E-mail: wolfgang.koenig@uniklinik-ulm.de ). 

www.d-vitamin.biz
www.vitaminochmineral.se
www.kosttillskott-guiden.net
www.naturmedicin-guiden.se
www.kostkoll.se
www.vegetarisk.info
www.rawfood-kost.se
www.ekologiskaval.se
www.ekologisk-mat.info
www.detoxa.nu
www.detox-guiden.se
www.kolhydrater.org
www.kosttipset.se
www.astma-guiden.se
www.allergi.biz
www.skoldkortel.info
www.gravidkost.se
www.piggabarn.se
www.friskabarn.se